Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op (OY) - ay700634P

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 21.9.21 klo 18.00-18.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää filosofian keskeisten kysymysten ja suuntausten historiaa antiikista 1900-luvulle sekä tuntee alan keskeisten klassikkojen ajattelua.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 11.10.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 31.1.22 klo 17.00-20.00 (Huom! Muutos tenttipäivässä)
2. uusinta ma 15.8.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Rydenfeld, Henrik ja Kovalainen, Heikki (toim.). 2010. Mitä on filosofia? Helsinki: Gaudeamus
- Määttänen, Pentti. 2011. Filosofia – Johdatus Peruskysymyksiin. Helsinki: Gaudeamus
- Väyrynen Kari. 2019. Viisauden haaste. Metafilosofinen johdatus filosofiaan. Jyväskylä: University of Jyväskylä
- Williamson, Timothy. 2018. Doing Philosophy: From Common Curiosity to Logical Reasoning. Oxford: Oxford University Press

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru