Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op (OY) - ay700634P

21.09.2021–15.08.2022 Oulu

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 21.9.21 klo 18.00-18.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää filosofian keskeisten kysymysten ja suuntausten historiaa antiikista 1900-luvulle sekä tuntee alan keskeisten klassikkojen ajattelua.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 11.10.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 31.1.22 klo 17.00-20.00 (Huom! Muutos tenttipäivässä)
2. uusinta ma 15.8.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Rydenfeld, Henrik ja Kovalainen, Heikki (toim.). 2010. Mitä on filosofia? Helsinki: Gaudeamus
- Määttänen, Pentti. 2011. Filosofia – Johdatus Peruskysymyksiin. Helsinki: Gaudeamus
- Väyrynen Kari. 2019. Viisauden haaste. Metafilosofinen johdatus filosofiaan. Jyväskylä: University of Jyväskylä
- Williamson, Timothy. 2018. Doing Philosophy: From Common Curiosity to Logical Reasoning. Oxford: Oxford University Press