Johdatus kirjoittamiseen 5 op (TY) - LUKI1001

Aika ja paikka

Uusi aikataulu:
Yhteinen etäopetus Oulun ja Ylivieskan ryhmille 25.-26.9. ja 30.-31.10.20, pe klo 17.00-20.15, la klo 10.00-17.00, Zoom

Kouluttaja

Kirjailija Katja Törmänen

Tavoitteet

Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Opintosuoritukset

Luennot (12 h), pienryhmäopetus (12 h) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Kanto, Anneli: Kirjoittamassa. Reuna 2020.
- Karjula, Emilia (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 2014.

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.

Huomioitavaa

Kurssi järjestetään kokonaan etäopetuksena. Uusi aikataulu päivitetty 15.9.20.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru