Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - ay700680P

01.08.2022–14.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

1.8.-14.11.22, ei luentoja

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet

Sisältö

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Verkkotentti tai essee
Ma 1.8.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 19.9.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 14.11.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus - Huom. muuttunut kirjallisuus.
- Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.): Ympäristöfilosofia
TAI
- Kari Väyrynen: Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin

Huomioitavaa

17.6.22: Muutettu opintojakson kirjallisuusvaatimuksia.