Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - ay700680P

Aika ja paikka

1.8.-14.11.22, ei luentoja

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet

Sisältö

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Verkkotentti tai essee
Ma 1.8.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 19.9.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 14.11.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus - Huom. muuttunut kirjallisuus.
- Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.): Ympäristöfilosofia
TAI
- Kari Väyrynen: Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin

Huomioitavaa

17.6.22: Muutettu opintojakson kirjallisuusvaatimuksia.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru