Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - ay700680P

14.12.2021–26.09.2022 Oulu, Kuusamo, Ylivieska

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 14.12. 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet

Sisältö

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Verkkotentti tai essee
Ma 17.1.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 11.4.22 klo 17.00-20.00 (Huom! Tenttipäivään tullut muutos)
2. uusinta ma 26.9.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus
- Oksanen Markku & Rauhala-Hayes Marjo (toim.) Ympäristöfilosofia
JA
- Kotkavirta Jussi (toim.) Luonnon luonto: filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta