Johtaminen digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op (OY) - ay353407P

Aika ja paikka

7.2.-4.4.2022, toteutetaan verkko-opintoina

Webinaarit:
Ma 7.2. klo 16.15-20.15
Ke 30.3.2022 klo 16.15-20.15

Opintojen suorittaminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua. Varsinaista läsnäolovelvoitetta webinaareissa ei ole ja niistä tehdään tallenteet Moodleen.

Kouluttaja

TtM Elina Laukka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ja sen johtamisessa
  • tunnistaa ja arvioida muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän digitalisoituessa
  • tunnistaa ja arvioida digitaalisia ratkaisuja johtamisen tukena
  • arvioida terveydenhuollon digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia johtamisen näkökulmasta

Sisältö

  • tulevaisuuden digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja sen johtaminen
  • muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän digitalisoituessa
  • digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysjohtamisen johtamisen tukena
  • digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveysjohtamisen näkökulmasta

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 87 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen 40 h. Webinaarit 8 h.

Oppimateriaali

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru