Johtaminen digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op (OY) - ay353407P

Aika ja paikka

8.2.-4.4.2021, toteutus verkkokurssina

Kouluttaja

Yliopisto-opettaja, TtM Olli Autio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan johtamiseen  
  • tunnistaa ja arvioida näyttöön perustuvia digitaalisia ratkaisuja johtamisen tukena
  • arvioida terveydenhuollon digitalisoinnin haasteita ja mahdollisuuksia johdon näkökulmasta
  • hallita muutoksia terveydenhuollon digitalisoituessa

Sisältö

  • tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuolto ja johtajuus
  • digitaalisten sovellusten näyttöön perustuva arviointi
  • digitaaliset sovellukset johtamisen tukena

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi (oma blogi) 15h, webinaarit 10h.

Oppimateriaali

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru