Johtaminen digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op - AY353407P (OY)

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 6.2.-31.3.2023.

Webinaarien aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Kouluttaja

TtM Elina Laukka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: analysoida terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ja sen johtamisessa
tunnistaa ja arvioida muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän digitalisoituessa tunnistaa ja arvioida digitaalisia ratkaisuja johtamisen tukena arvioida terveydenhuollon digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia johtamisen näkökulmasta

Sisältö

Tulevaisuuden digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja sen johtaminen muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän digitalisoituessa digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysjohtamisen johtamisen tukena digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveysjohtamisen johtamisen näkökulmasta

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 87 t. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen 40 t. Webinaarit 8 t.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Lisätiedot

Osa ayA551112 FutureDigiHealth –opintokokonaisuutta, joka voidaan sisällyttää hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opiskelijoiden maisteritutkintojen sivuaineeksi

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru