Johtaminen digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op - AY353407P (OY)

06.02.2023–31.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 6.2.-31.3.2023.

Webinaarit:
Ma 6.2. klo 16.30-20.30
Ma 27.3.2023 klo 16.30-20.30

Kouluttaja

TtM Elina Laukka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: analysoida terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ja sen johtamisessa
tunnistaa ja arvioida muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän digitalisoituessa tunnistaa ja arvioida digitaalisia ratkaisuja johtamisen tukena arvioida terveydenhuollon digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia johtamisen näkökulmasta

Sisältö

Tulevaisuuden digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja sen johtaminen muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän digitalisoituessa digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysjohtamisen johtamisen tukena digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveysjohtamisen johtamisen näkökulmasta

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 87 t. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen 40 t. Webinaarit 8 t.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Lisätiedot

Osa ayA551112 FutureDigiHealth –opintokokonaisuutta, joka voidaan sisällyttää hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opiskelijoiden maisteritutkintojen sivuaineeksi

Arviointiasteikko

0-5