Johtaminen ja organisointi 5 op (LY) - HAJO1104

Aika ja paikka

pe 4.10. klo 16.30-20.00
to-pe 7.-8.11. klo 16.30-20.00
la 9.11. klo 10.00-13.30
pe 22.11. klo 16.30-20.00
la 23.11.2019 klo 9.00-15.45

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

HTT Jaana Leinonen
KTT, dosentti Pikka-Maaria Laine

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä johtajuuteen liittyvät keskeisimmät tieteelliset lähestymis- ja tarkastelutavat
- tunnistaa johtajuuden ja päätöksenteon haasteet kompleksisessa organisaatiotoiminnassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä
- kuvata tiedon ja tiedon hallinnan merkityksen osana johtamista, yhteistyötä ja organisaatioita
- hahmottaa, miten liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämistä tehdään käytännössä.

Sisältö

Johtajuuden teoreettinen perusta, organisaatioiden kompleksisuus ja dynamiikka, tietoperusteisuus ja tietoperustainen toiminta organisaatioissa ja johtamisessa, strategisen johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen käytännöt.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (16 t), ryhmäesitykset ja keskustelut (8 t).
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyö.

Vaadittavat suoritukset

HAJO1104A Oppimispäiväkirja (2 op).
HAJO1104B Ryhmätyöskentely, esitykset ja kommentoinnit (3 op).

Kirjallisuus ja muu materiaali

Luennoitsijan erikseen määrittelemä kirjallisuus.