Joogaopettajakoulutus - Surya Namaskara 25 op

04.10.2024–14.12.2025 Oulu

Koulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti ja antaa ohjaamiseen monenlaisia työkaluja. Koulutuksessa keskitytään käytännönläheisesti asana- ja hengitysharjoitusten erittäin yksityiskohtaiseen tekniseen analyysiin, jonka hallintaa voi soveltaa mihin tahansa suuntaukseen, jossa tehdään asanoita ja hengitysharjoituksia. Koulutuksessa oppii rakentamaan ja ohjaamaan joogaohjelmia, joiden erityinen piirre liittyy harjoituksen hallittuun hidastamiseen. Lisäksi koulutus syventää opiskelijan omaa joogaharjoitusta laajentaen kokemuksellisesti ja käytännönläheisesti osaamista.

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT-200H todistuksen. Voit aloittaa RYT 500H opinnot tästä kokonaisuudesta. Koulutuksen voi myös yhdistää jo aiemmin käytyyn RYT-200H koulutukseen. Tämän koulutuksen jälkeen voit jatkaa opintoja myöhemmin uudella 200H kokonaisuudella. Kahden RYT 200H koulutuksen jälkeen voit käydä syventävän 100H kokonaisuuden, jolloin opintoja voi suorittaa RYT-500H asti.

Aika

4.10.24–14.12.25

Paikka

Oulu

Kenelle

Joogaa säännöllisesti harrastavat, joogaa jo opettavat sekä joogan opettamisesta kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

12.9.24 mennessä

Hinta

2500 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

1. osio: 4.–6.10.24
2. osio: 22.–24.11.24
3. osio: 31.1.–2.2.25
4. osio: 14.–16.3.25
5. osio: 2.–4.5.25
6. osio: 6.–8.6.25
7. osio: 15.–17.8.25
8 . osio: 3.–5.10.25
9. osio: 14.–16.11.25
10. osio: 12.–14.12.25

Perjantaisin klo 17.00–20.00, lauantaisin klo 10.00–18.00 ja sunnuntaisin 10.00–17.00

Kohderyhmä

Koulutus sopii joogaa säännöllisesti harrastaville, joogaa jo opettaville sekä joogan opettamisesta kiinnostuneille. Opiskelijoiden oman taustan ei tarvitse olla sidottu mihinkään tiettyyn joogasuuntaukseen.

Koulutus sopii sinulle, joka olet utelias, ennakkoluuloton ja innokas oppimaan uutta, syventämään jo aiemmin opittua sekä valmis ottamaan harjoitukset käyttöön arjessasi myös koulutuksen ulkopuolella.

Kouluttaja

 • Emma Slow on joogaopettaja ja -kouluttaja sekä joogaterapeutti. Lisäksi hänellä on taustalla fysioterapian opinnot.
 • Anneli Rautiainen on Iyengarjoogan opettaja ja kouluttaja, jonka erikoisalaa yksilöllisen ohjauksen korostaminen ja monipuolisen pedagogian soveltaminen.
 • Janne Kontala on uskontotieteen tohtori, joka on erikoistunut joogan filosofiaan ja meditatiivisiin harjoituksiin.
 • Iitu Leinonen on joogaopettaja ja -kouluttaja sekä valtiotieteiden kandidaatti. Hänen erikoisalaansa ovat klassisen joogaharjoituksen syventävät tekniikat.
 • Mikko Mononen on joogan opettaja ja-kouluttaja. Hänen erikoisalaansa asanaharjoituksen ohella on meditaation eri tekniikat.

Kouluttajat esittäytyvät kohdassa Tutustu kouluttajiin.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • osaa analysoida yksityiskohtaisesti eri joogasuuntauksiin soveltuvia asana- ja hengitysharjoituksia
 • osaa rakentaa erityyppisiä joogaohjelmia, joiden erityispiirteenä harjoituksen hallittu hidastaminen
 • osaa ohjata hermostoa rauhoittavia, turvallisuutta lisääviä harjoituksia
 • osaa hallita oppilaan ohjauksen avustustekniikoita asanan syventämiseksi
 • ymmärtää kehollisia rakenteita ja haasteita anatomiaan ja fysiologiaan perehtymällä
 • osaa ohjata oppilasta erilaisissa tilanteissa
 • osaa opettaa joogaa erilaisten pedagogisten oppimismenetelmien avulla

Samatvan joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti. Monipuolisen joogaopettajakoulutuksen tavoitteena on antaa tulevalle ohjaajalle laaja-alainen ymmärrys joogasta ja monenlaisia työkaluja joogan ohjaamiseen.


Oppilaiden kokemuksia Samatvan joogaopettajakoulutuksista:

”Oppi ja viisaus ovat läsnä myös kaikkien rivien välissä, jokaisessa kohtaamisessa ja hiljaisuudessa, koska koulutuksen opettajat elävät ja hengittävät joogaa syvästi ja aidosti. Ei suu viivana, vaan huumorin ja lämmön saattelemana.”

”En voi kyllin kiittää viisaita ja taitavia opettajiani - sain ohjaajakoulutuksesta niin paljon purtavaa, että huomaan vielä näin neljän vuoden jälkeenkin palaavani säännöllisesti sekä mielessäni että ihan käytännössä koulutuksenaikaisiin muistiinpanoihini, opetusmatskuihin ja -tilanteisiin. Kun oma näkökulma muuttuu tai oivallus syntyy, teksteistä löytyy aina uusia kerroksia.”

”Jokainen lähijakso antaa oppia juuri sen verran, että aina jää nälkä kuulla lisää. Ja toisaalta jättää myös tilaa ja ilmavuutta ymmärryksen syntyä. Näin monipuolinen tieto joogan fysiologiasta, filosofiasta ja pedagogiikasta rakentuu vankalle pohjalle.”

”Aloitin Samatvan 200 tunnin opettajakoulutuksen syventääkseni omaa joogaharjoitustani, mutta opiskelun aikana löysin myös kipinän ohjata muita ja jakaa saamaani oppia.”

”Arvostan Samatvan koulutuksen perusteellisuutta: lähes kahden vuoden aikana ehtii pohtia omaa suhdettaan joogan kaikkiin aspekteihin ja totisesti syventää omaa harjoitusta niin, että siitä tulee aidosti osa jokapäiväistä elämää. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että koulutus antaa hyvät eväät myös aivan aloittelevien oppilaiden turvalliseen asanatyöskentelyn ohjaamiseen.”

Sisältö

Koulutus sisältää 10 lähiopetusjaksoa, monipuolisia kotitehtäviä, opetusharjoittelua sekä kattavat materiaalit eri teemoista. Koulutuksen sisältö vastaa Yoga Alliancen 200 h RYT sertifikaatin vaatimuksia. 200 h koulutus sisältää 75 tuntia käytännön harjoituksia; asana-, hengitys-, meditaatio-, sekä rentoutumisharjoituksia, 30 tuntia anatomiaa ja fysiologiaa sekä biomekaniikkaa, joiden painopiste on toiminnallisuudessa, 30 tuntia joogan historiaa, filosofiaa sekä joogan eettisiä ohjeita, 50 tuntia ammatillisia perusteita joogan opettamiseen kuten pedagogiikkaa, ammatillisen kehityksen ymmärtämistä sekä opetusharjoittelua käytännön tilanteissa ja harjoituksissa. Lisäksi koulutuksessa on 15 h syventäviä opintoja, jotka sisältyvät edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. Nimensä mukaisesti koulutuksen asanaharjoitus rakentuu Surya Namaskara, eli aurinkotervehdyssarjan asanoiden ympärille.

Koulutuksen sisältö:

 • Jooga kokonaisvaltaisena menetelmänä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
 • Turvallinen ja tietoinen asanaharjoitus
 • Oman harjoituksen syventäminen kokemuksellisesti ja käytännön harjoituksissa
 • Hengitys ja meditaatio osana omaa harjoitusta sekä opetusta
 • Joogan filosofia teoriasta käytäntöön
 • Anatomia ja fysiologia toiminnallisesta näkökulmasta
 • Joogan opettaminen ryhmälle
 • Joogatuntien suunnittelu
 • Erityistilanteet, vammat ja sairaudet opetuksessa sekä odotusajanjooga
 • Joogaopettajuus ammattina, markkinointi ja yritystoiminta
 • Erilaiset pedagogiset menetelmät joogan opettamisessa

Jokaisessa lähijaksossa on oma teema, jonka ympärille asanaharjoitus sekä muu opetus rakentuu. Lähijaksoissa opiskellaan käytännönläheisesti teeman ympärillä erilaisia harjoituksia ohjatusti, ryhmissä sekä parityöskentelynä. Lähijaksoissa tehdään asana-, hengitys- sekä meditaatioharjoituksia sekä opiskellaan käytännönläheisesti työpajoissa erilaisia avustustekniikoita pari- ja ryhmätyöskentelynä. Anatomiassa ja fysiologiassa sekä joogafilosofiassa on jokaisessa osiossa omat aiheensa ja niitä opiskellaan myös itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Jokaisella opettajalla on oma vastuualueensa opetuksessa. Opettajat vuorottelevat koulutuksen aikana lähijaksoissa.

Teemojen aiheet osiossa:

1. osio: Asanat osa 1 ja niiden arkkitehtuuri. Jalkapohjien työskentely asanaharjoituksessa. Joogan harrastajasta kohti opettajuutta.

2. osio: Reisien ja lonkan alueen työskentely asanaharjoituksessa. Oman joogapolun reflektoiminen ja sen syventäminen säännöllisen harjoituksen kautta.

3. osio: Lantion alueen työskentely asanaharjoituksessa. Joogan ohjaamisen ja avustamisen perusteet. Apuvälineiden käyttö.

4. osio: Keskivartalon tuki ja vakaus, uddyana-bandha sekä pallean ja lantionpohjan toiminta. Harjoituksen varioiminen ja asanoiden erilaiset vaikutukset.

5. osio: Hartiarengas asanaharjoituksessa. Kehotyypit auyrvedan mukaan. Tuntisuunnitelma ja sen ohjaus.

6. osio: Asanat osa 2 ja niiden arkkitehtuuri. Jalkapohjan toiminnan yhteys nilkkaan sekä koko alaraajan kineettiseen ketjuun. Mantrat ja ääni osana harjoitusta.

7. osio: Polven toiminta. Istuma-asennot asanaharjoituksessa. Opetuksen suunnittelu eri tilanteisiin, suunnitelman toteuttaminen ja analyysi.

8. osio: Lantion merkitys asanoiden linjaamisessa. Turvallisen tilan luominen opetustilanteisiin.

9. osio: Rinta- ja kaularangan toiminta asanaharjoituksessa. Opetusharjoittelu, yksilöllinen ohjaaminen. Variaatiot odotusajalle. Tuolin käyttö harjoituksessa.

10. osio: Kertaus edellisistä. Joogan soveltaminen erityisryhmille. Virtaava harjoitus. Opetusharjoittelu.

Hinta

2500 €

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT-200H todistuksen suoritettuaan koulutuksen sisältämät kotitehtävät hyväksytysti, osallistumalla lähiopetuksiin sekä suorittamalla erillisen näyttökokeen hyväksytysti. Erillinen näyttökoe on vapaaehtoinen ja sen suorittaminen maksaa osallistujille160 €. RYT joogaopettajan sertifikaattiin vaaditun näyttökokeen järjestää Samatva Oy. Saat näyttökokesta tarkempaa infoa koulutuksen aikana.

Koulutus laskutetaan seitsemässä erässä:

1. erä 360 €, eräpäivä 1.10.24
2. erä 360 €, eräpäivä 2.12.24
3. erä 360 €, eräpäivä 3.2.25
4. erä 360 €, eräpäivä 1.4.25
5. erä 360 €, eräpäivä 1.7.25
6. erä 350 €, eräpäivä 1.9.25
7. erä 350 €, eräpäivä 1.12.25

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen. Laskutusasioissa sinua auttaa Sirpa Vesala, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2206.

Ilmoittaudu

16.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tutustu kouluttajiin

Emma Slow on porvoolainen jooga- ja meditaatio-ohjaaja sekä joogaterpaeutti. Yli 20-vuotinen kokemus joogasta sisältää laajasti erilaisia harjoitusmuotoja, joista opettajapätevyyteen kuuluu Ananda Sevan 250-tuntisen opettajakoulutuksen, Slow Yoga-opettajakoulutuksen, sekä Yoga Alliancen E-RYT-200-pätevyyden lisäksi Svastha joogaterapiakoulutus sekä Manav Rachna International University:n joogaterapia koulutus osana fysioterapian opintoja 2014. Vuodesta 2013 Emman kiinnostus on suuntautunut erityisesti joogan terapeuttiseen soveltamiseen fysioterapia opintojen myötä. Hän on suorittanut monipuolisesti opintoja joogaterapian parissa ja on mukana työryhmässä, joka aloitti Suomen ensimmäisen Svasthajoogaterapiakoulutuksen vuonna 2020.

Emman opetuskokemukseen sisältyy opettamista omalla salilla, kansalaisopistoissa, liikunta- ja joogasaleilla. Viime vuosina Emma on kouluttanut joogaopettajia Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Belgiassa ja Malesiassa. Emma on kouluttanut joogaopettajia vuodesta 2014. Kouluttamisessa ja joogakursseilla hän painottaa toiminnallista anatomiaa ja fysiologiaa sekä terapeuttista näkökulmaa. Emmalla on erityisosaamista raskauteen liittyvissä haasteissa ja niiden huomiointiin sekä opettamisessa että omassa harjoituksessa . Opetuksessaan Emma etsii yhteistyössä oppilaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja loukkaantumisten ja muiden terveydellisten haasteiden huomiointiin harjoittelussa. Ennen joogan opettamista Emma on toiminut restauroijan (AMK) ammatissa sekä opettajana.

Koulutuksessa Emman vastuualueena on muun opetuksen ohella anatomia ja fysiologia, erityistilanteet ja niiden huomioiminen joogan opetuksessa sekä omassa harjoituksessa. Häneen voi olla yhteydessä emmaslow1@gmail.com kaikissa koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä.


Anneli Rautiaisen kokemus joogan eri tyyleistä ja opettamisesta on poikkeuksellisen laaja. Iyengarjoogassa Anneli on suorittanut 3. tason opettajatutkinnon ja kolmivuotisen joogaterapiakoulutuksen. Hän on opettanut joogaa B.K.S. Iyengarin perinnettä seuraten omassa joogastudiossaan Helsingissä vuodesta 2003. Iyengarjoogan ohella Anneli on suorittanut Suomen joogaopiston opettajatutkinnon. Hän on myös kirjoittanut yhdessä Sonja Lumpeen kanssa kirjan ”Lempeän joogan voima” (ReadMe 2018). Annelin monipuoliseen kehonhallintaan ja tuntemukseen kuuluu myös tanssitaide ja koreografia.

Joogassa Annelin erityisosaamista on pedagogiikka ja opetussuunnitelmat. Hän on tuonut iyengarjoogan opettajakoulutuksen Suomeen. Annelilla on tanssitaiteilijan ja tanssipedagogin pätevyys ja hän on työskennellyt koreografina TV-1 viihdeohjelmissa 80-luvulta lähtien ja tehnyt TV-käsikirjoituksia ja dokumenttiohjauksia. Kurssilla Annelin erityisalaa ovat yksilöllisen ohjauksen korostaminen ja monipuolisen pedagogiiikan soveltaminen. Tähän sisältyy suullisen ohjauksen lisäksi erilaisten apuvälineiden käyttö, mielikuvien hyödyntäminen sekä keskittymisharjoitukset. Liikesanaston laajetessa jokainen löytää oman yksilöllisen työskentelytavan omaan harjoitukseensa ja luovaan ajatteluun, jonka kautta joogatuntien suunnittelu helpottuu.

Annelin vastuualueena muun opetuksen lisäksi koulutuksessa on joogan opettaminen ja pedagogiikka sekä kehotietoisuus.


Iitu Leinonen on vantaalainen joogaopettaja. Iitu on opettanut joogaa kymmenen vuoden ajan. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-500 -pätevyys. Iitulla on monipuolinen kokemustausta opettamisesta joogasaleilla, kansalaisopistoissa, kuntosaleilla, yrityksissä, tapahtumissa, yksityistunneilla, online- ja verkkokurssitoimintana, retriiteillä, resorteilla sekä järjestäen viikkotunti- ja työpajatoimintaa oman yrityksensä kautta. Joogaopettajien kouluttamisesta hänellä on kokemusta usean vuoden ajalta sekä Suomessa että kansainvälisissä koulutuksissa.

Koulutukseltaan Iitu on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopiston viestinnän opintosuunnasta: pro gradu -tutkielmassaan hän tutki terveys- ja hyvinvointiviestintää. Joogaa opettaessaan Iitu korostaa toiston, pitkäjänteisyyden ja käytännön harjoitukseen panostamisen merkitystä. Kurssiohjelmassa Iitun erikoisalaa on asanaharjoituksen syventäminen sekä niin sanottu ’oma harjoitus’ eli harjoittelijan henkilökohtainen harjoitus ja joogan soveltaminen omassa arjessa sekä joogan ammatissa toimiminen.


Janne Kontala on opettanut joogaa 25 vuotta. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-200, RYT-500 ja jatkokouluttajapätevyys. Hän on suorittanut v. 2016 tohtorintutkinnon uskontieteessä Åbo Akademissa, jossa hän on toiminut tutkijana Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa Viewpoints to the World (2011-2015) ja Young Adults and Religion in a Global Perspective (2015-2018). Hän on laatinut ja opettanut uskontotieteen maisterinopintojen hindulaisuuden ja buddhalaisuuden perusopinnot (Åbo Akademi ja Centret för Livslångt Lärande).

Janne on joogalehti Anandan perustajajäsen ja toimittaja ja kirjoittanut kirjan Inner Yoga (suom. Joogan sydän, Basam 2015). Joogaopettajia Janne on kouluttanut vuodesta 2005. Hän on toiminut koulutussuunnittelijana ja pääopettajana Belgian Bhaktivedanta Collegessa vuodesta 2017. Ruotsissa hän toteutti joogaopettajakoulutuksen Sodertäljessä vuosina 2015-2017. Hän on myös ohjannut joogaa kuntoutusryhmille Tukholmassa, Helsingissä ja Keravalla. Hän on laatinut Yoga Alliancen hyväksymän joogafilosofian opintokokonaisuuden ja johtanut työryhmää, joka on kehittänyt Suomen ensimmäisen online-ympäristössä toteutettavan Yoga Alliancen hyväksymän opettajakoulutuksen.

Kurssiohjelmassa Janne vastaa joogan filosofian ja meditatiivisten tekniikoiden opetuksesta.


Mikko Mononen on ypäjäläinen yrittäjä, joogan opettaja ja kouluttaja. Hänen erikoisalaansa koulutuksessa ovat asanaharjoituksen ohella meditaation eri tekniikat. Mikko toimii koulutuksissa avustavana opettajana. Mikon tie joogan kulki loukkaantumiseen päättyneen motocross kilpauran jälkeen kilpaurheilun ja metsätaloudessa työskentelyn suorituskeskeisyydestä elämän merkityksen etsintään. Kreikkalaisesta filosofiasta alkanut tutkimusmatka päätyi länsimaisen filosofian, teosofian, kristillisen mystiikan, buddhalaisuuden, sekä muiden filosofioiden ja uskontojen kautta joogan pariin. Joogamatka alkoi - monien muiden tavoin - asanaharjoituksen opiskelusta ja harjoittelusta, mutta traditionaalista oppiketjua seuraavan opettajan opastuksella matka jatkui joogafilosofian pariin. Mikon arjen täyttää joogafilosofian opiskelu, elämän linjaaminen sen mukaiseksi, muodollinen harjoitus, sekä näistä syntyneiden oppien ja oivallusten jakaminen eteenpäin joogaoppilaille. Opetuksessaan Mikko pyrkii tuomaan esiin sen, miten filosofiaa, asana-, pranayama- ja meditaatiotekniikoita ei opiskella vain harjoituksen itsensä, ja siinä etenemisen vuoksi, vaan miten päivittäisellä harjoituksella viritämme kehon ja mielen instrumenttimme, jota sitten soitamme kanssaeläjien parissa arjen haasteissa.