Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö 5 op (OY) - AY694532S

12.04.2023–24.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

12.4.-24.5.23
Zoom ja Moodle

Jakson aloitusluennot:
Ke 12.4. ja ke 19.4.23 klo 17.00-17.45, Zoom

Luennot tallennetaan ja ovat katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM, tohtoriopiskelija Marja Nousiainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida journalistien toimintaa journalismin eettisten ohjeiden ja keskeisen viestintää koskevan lainsäädännön pohjalta. Opiskelija osaa erottaa toisistaan journalismin juridiset, eettiset ja moraaliset kysymykset. Opiskelija osaa selittää tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön erityisesti teksti- ja kuvamateriaalin julkaisemisen suhteen ja osaa soveltaa sitä toimittajan työhön liittyvissä julkaisupäätöksissä.

Sisältö

Viestinnän sisäinen normisto ja sääntely (Julkisen sanan neuvosto, Lehtimiehen ohjeet ja Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö) sekä viestinnän lait ja säännöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota tekijänoikeuksii ja saavutettavuuteen.

Suoritustapa

Case-tehtävä, vertaisarviointi, tentti ja osallistuminen verkkokeskusteluun
(suoritustapoihin saattaa tulla muutoksia)

Arviointi: 0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

Kirjallisuus: Huom. uusi teos

- Korpisaari, Päivi: Johdatus viestintäoikeuteen (2016) TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko: Viestintäoikeuden käsikirja (2011) soveltuu korvaamaan Korpisaaren.
- Nordenstreng, Kaarle (toim.). Sananvapaus Suomessa (2015); Verkossa: https://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/sananvapaus-suomessa TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko. Viestinnän lait (2017)

Nettilähteet ja oheislukemisto:

Näitä voi valita oman kiinnostuksensa ja ammatillisten tarpeidensa mukaan. Käydään läpi tarkemmin kun kurssi alkaa.
- Journalistin ohjeet : https://jsn.fi/journalistin-ohjeet/

Muu materiaali:

- Moodlessa oleva materiaali

Huomioitavaa

Lisäys kirjallisuuteen 17.4.23.

Nordenstrengin teokselle on annettu vaihtoehtoinen teos:

- Nordenstreng, Kaarle (toim.). Sananvapaus Suomessa (2015); Verkossa: http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/sananvapaus-suomessa
TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko. Viestinnän lait (2017)

Muu kirjallisuus ym. oppimateriaali säilyy ennallaan