Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö 5 op (OY) - AY694532S

Aika ja paikka

12.4.-24.5.23
Zoom ja Moodle

Jakson aloitusluento:
Ilmoitetaan myöhemmin, Zoom

Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida journalistien toimintaa journalismin eettisten ohjeiden ja keskeisen viestintää koskevan lainsäädännön pohjalta. Opiskelija osaa erottaa toisistaan journalismin juridiset, eettiset ja moraaliset kysymykset. Opiskelija osaa selittää tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön erityisesti teksti- ja kuvamateriaalin julkaisemisen suhteen ja osaa soveltaa sitä toimittajan työhön liittyvissä julkaisupäätöksissä.

Sisältö

Viestinnän sisäinen normisto ja sääntely (Julkisen sanan neuvosto, Lehtimiehen ohjeet ja Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö) sekä viestinnän lait ja säännöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota tekijänoikeuksii ja saavutettavuuteen.

Suoritustapa

Case-tehtävä, vertaisarviointi, tentti ja osallistuminen verkkokeskusteluun
(suoritustapoihin saattaa tulla muutoksia)

Arviointi: 0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

Kirjallisuus:

- Korpisaari, Päivi: Johdatus viestintäoikeuteen (2016) TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko: Viestintäoikeuden käsikirja (2011) soveltuu korvaamaan Korpisaaren.
- Nordenstreng, Kaarle (toim.). Sananvapaus Suomessa (2015) (verkossa: target=_blank>http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/sananvapaus-suomessa)

Nettilähteet:

- Journalistin ohjeet : target=_blank>http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

Oheislukemisto:

- JSN periaatelausumat: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/ />
- Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030460 />
- Tutustumisen arvoinen ja osin kirjallisuuden kanssa päällekkäinen on http://toimittajanrikoslaki.fi/ -sivusto, josta löytyvät oleelliset tiedot lainsäädännöstä.

Muu materiaali:

- Moodlessa oleva materiaali

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru