Juhlat lapsiryhmissä – kamalaa vai kivaa, sekavaa vai selkeää?

Musiikillisia ja muita ideoita: kohti juhlaa lapsia kannustaen, aikuisten taakkaa keventäen
Kouluttajana MuM Tuuli Paasolainen

Aika ja paikka

10.3. Raahe, 11.3. Oulu tai 12.3.2020 Ylivieska klo 13.00–18.00 (samansisältöiset koulutukset), paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kurssikutsussa

Kohderyhmä

Kaikki 0–8-vuotiaiden lasten kanssa työskentelevät: päivähoidon henkilöstö, alkuopettajat, lastenohjaajat, kirjastojen työntekijät, kerhojen ohjaajat jne. Koulutukseen osallistujan ei tarvitse tuntea musiikkia omaksi vahvuusalueekseen, vaan kaikki yhdessä toteutettavat tehtävät ovat helppoja, innostavia ja lapsen itsetuntoa vahvistavia.

Kouluttaja

MuM Tuuli Paasolainen
Tuulin erikoistumiskohteena Sibelius-Akatemiassa oli varhaisiän musiikkikasvatus. Hän on toiminut musiikkikasvatuskouluttajana vuodesta 2000 lähtien, työskentelee kiertävänä musiikkileikkikoulunopettajana (mm. Megamuskarit ja Megamuskarikonsertit), esittää interaktiivisia musiikkiteatteriesityksiä sekä luennoi lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen vahvistamisesta pienin, helpoin keinoin.
Paasolainen on esiintynyt 10-vuotiaasta lähtien huilistina soolokonserteissa sekä erilaissa kokoonpanoissa. Hän on perehtynyt kirjallisissa töissään opiskeluaikanaan Sibelius-Akatemiassa (mm. gradu) tutkimalla esiintymisjännitystä ja siihen vaikuttavia fyysisiä ja psyykkisiä tekijöitä, sekä esiintymisjännitykseen helpotusta tuovia osa-alueita. Erilaisia juhlia hän on käsikirjoittanut ja ollut vetämässä useita kertoja musiikkileikkikouluissa, kouluissa ja kerhoissa.
Paasolainen on tehnyt kolme kirjaa: Kaksi oppimateriaalia lasten kanssa työskenteleville: "Pienestä laulusta iso ilo" kirja + cd (Lekolar-Printel, 2009) sekä "Musiikki-iloa kymmenen kiloa" kirja + cd (2015) sekä kirjan + cd -levyn lapsiperheille: "Laula lelut laatikkoon" (Nemo, 2016)

Tavoitteet

  • Löytää rento, mutta tavoitteellisesti ja pedagogisesti myönteinen asenne lapsiryhmien juhlien järjestämiseen sopivan juhlaohjelman valinnan, tavoitteellisen harjoittelun ja kannustamisen myötä.
  • Huomioida ja tukea lasten vahvuuksia juhlaohjelmaa suunniteltaessa sekä harjoitusten ja juhlan aikana.
  • Vähentää aikuisen jännittämistä, helpottaa äänenkäyttöä ja vähentää järjestelyistä aiheutuvia paineita.

Sisältö

  • Mitä juhlaan liittyvissä aikatauluissa pitää huomioida, jotta juhlaan valmistautuminen toteutuisi parhaimmalla mahdollisella tavalla?
  • Minkälaista ohjelman sisällön olisi syytä olla ajatellen lasten taitotasoa?
  • Mikä on juhlan tarkoitus? Onko se yleisölle niin sanotusti "näyttäminen: Kyllä täällä on opiskeltu ja opeteltu!" vai onko se juhlan yhdessä kokeminen lapsia rohkaisten ja kannustaen?
  • Miten aikuisen oma jännittäminen vaikuttaa tilanteeseen ennen juhlaa ja juhlan aikana? Kuinka voisi helpottaa aikuisen jännittämistä liittyen esiintymiseen?
  • Apukeinoja ja vinkkejä äänityöläisen äänenkäyttöön ja -huoltoon
  • Koulutuksessa suunnitellaan yhdessä ja opitaan kauden juhlaohjelmaan sopivia sisältöjä (laulut, lorut, rytmisoitin- ja muut leikit, liikunta jne.) sekä rohkaistaan ottamaan juhlaohjelmaan myös ehkä hiukan harvemmin käytettyjä ideoita. Näin osallistuja saa mukaansa monipuolisia idearunkoja juhlaohjelmasta esimerkiksi kevätjuhliin.

 

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen, mahdollisen sähköisen materiaalin koulutuksen pääkohdista ja kahvit

Muu materiaali (laulut, lorut, leikit jne.) löytyvät kirjasta + cd-levyltä:  Pienestä laulusta iso ilo (hinta 38,50 e + alv 10% = 42,35 e) ja sen voi halutessaan hankkia itselleen koulutuksessa.

Ilmoittautuminen

21.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.