Julkisten hankintojen peruskurssi

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Tällä päivän tehokurssilla käsittelemme koko hankintaprosessin hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja koulutuksen tuloksena osallistujilla on työkalut hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön tekemiseen avoimella ja rajoitetulla menettelyllä sekä valmius tehdä hankintasopimuksia. Hän myös tunnistaa hankintaprosessin suurimmat sudenkuopat.

Aika ja paikka

Ma 16.3.2020 klo 9.30–16.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kurssikutsussa

Kysy etätoteutusta ryhmällesi myös muille paikkakunnille!

Kohderyhmä

Hankintoja suunnittelevat, tekevät, tarjoavat ja hankinnoista päättävät henkilöt. Kurssi soveltuu erityisesti hankintojen perusasioita opetteleville, mutta myös tietojensa päivittäjille sekä kaikille käytännön ohjeita hankintatoimessa tarvitseville.

Kouluttaja

Asiantuntija, varatuomari Annamari Kontio, PTCServices Oy
Kouluttajan erityisosaamista ovat sopimusoikeus ja IT-hankinnat. Hän on ollut mukana kirjoittamassa kirjoja Yrityksen hankintaopas ja Julkisten hankintojen käsikirja.

Sisältö

Hankinnan suunnittelu

 • Työkaluja hankinnan suunnitteluun
 • Tietopyyntö

Hankinnasta ilmoittaminen ja menettelytavan valinta

 • Hankintamenettelyt lyhyesti
 • Menettelyn valintaan liittyviä näkökohtia

Hankintailmoituksen tekeminen ja seuranta

 • Ilmoitusmenettely HILMA-ilmoituskanava
 • Tarjoajaa koskevat vaatimukset
 • Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
 • Tarjoajien valinta muissa kuin avoimessa menettelyssä
 • Tarjoajien valintaa koskeva päätös

Tarjouspyynnön sisältö

 • Lain vaatima sisältö
 • Hankinnan kohteen kuvaus: Palvelukuvaus, tekninen spesifikaatio, työohjelma tarjouspyynnön liitteenä
 • Hankinnan kohteen kuvaus: vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat
 • Osatarjoukset
 • Valintaperusteet
 • Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely
 • Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä

Tarjousten arviointi, valinta ja päätöksen perustelu

 • Tarjousten tarkastaminen
 • Tarjousten täsmentäminen, hylkääminen ja siirtyminen neuvottelumenettelyyn
 • Vertailu käytännössä: esimerkit hinta- ja laatuvertailun pisteytyksistä ja laatuvertailun sanallisista perusteluista
 • Hankintapäätös ja päätöksen perusteluvelvollisuus
 • Päätöksestä ilmoittaminen

Oikeusturvakeinot ja julkisuuslaki

 • Markkinaoikeusprosessi
 • Julkisuuslakia koskevat kysymykset

Hinta

210 €  Oulu / 200 € Kuusamo / 190 € Raahe, Pyhäjärvi, Ylivieska sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

24.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun ja Raahen toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi