Julkisten hankintojen peruskurssi (etäkoulutus)

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Selkeäsanaisten kouluttajien matkassa pääset perehtymään julkisen hankintaprosessin perusteisiin. Monimutkaisilta tuntuvat asiat käsitellään esimerkkien kautta ymmärrettävästi. Ota startti hyvien hankintojen pariin!

Aika ja paikka

Ti–ke 2.–3.11.2021 klo 9.00–12.00 verkko, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Hankintoja suunnittelevat, tekevät, tarjoavat ja hankinnoista päättävät henkilöt. Kurssi soveltuu erityisesti hankintojen perusasioita opetteleville, mutta myös tietojensa päivittäjille sekä kaikille käytännön ohjeita hankintatoimessa tarvitseville.

Kouluttaja

HTM Jari Nieminen ja HTM Uttrang Simola, PTCServices Oy

Jari Nieminen

Uttrang Simola

Sisältö

1. koulutuspäivä 2.11.21 klo 9.00–12.00
Hankinnan suunnittelu

 • Työkaluja hankinnan suunnitteluun
 • Tietopyyntö

Hankinnasta ilmoittaminen ja menettelytavan valinta

 • Hankintamenettelyt lyhyesti
 • Menettelyn valintaan liittyviä näkökohtia

Hankintailmoituksen tekeminen ja seuranta

 • Ilmoitusmenettely-HILMA ilmoituskanava
 • Tarjoajaa koskevat vaatimukset
 • Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
 • Tarjoajien valinta muissa kuin avoimessa menettelyssä
 • Tarjoajien valintaa koskeva päätös

2. koulutuspäivä 3.11.21 klo 9.00–12.00
Tarjouspyynnön sisältö

 • Lain vaatima sisältö
 • Hankinnan kohteen kuvaus: Palvelukuvaus, tekninen spesifikaatio, työohjelma tarjouspyynnön liitteenä
 • Hankinnan kohteen kuvaus: vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat
 • Osatarjoukset
 • Valintaperusteet
 • Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely
 • Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä

Tarjousten arviointi, valinta ja päätöksen perustelu

 • Tarjousten tarkastaminen
 • Tarjousten täsmentäminen, hylkääminen ja siirtyminen neuvottelumenettelyyn
 • Vertailu käytännössä: esimerkit hinta- ja laatuvertailun pisteytyksistä ja laatuvertailun sanallisista perusteluista
 • Hankintapäätös ja päätöksen perusteluvelvollisuus
 • Päätöksestä ilmoittaminen

Oikeusturvakeinot ja julkisuuslaki

 • Markkinaoikeusprosessi
 • Julkisuuslakia koskevat kysymykset

Hinta

190 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

15.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru