Julkisten hankintojen syventävä kurssi

Syvennä osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutusprosessista! Tällä kurssilla käymme läpi tarjoajien valintaan, tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuteen ja vertailuperusteisiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Aika ja paikka

Ti 17.3.2020 klo 9.00–15.30 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kurssikutsussa

Kysy etätoteutusta ryhmällesi myös muille paikkakunnille!

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka hallitsevat hankintaprosessin perusteet ja haluavat syventää osaamistaan. Asiat käsitellään enimmäkseen hankintayksikön näkökulmasta. Kurssi on silti hyödyllinen myös tarjoajille, jotka haluavat ymmärtää julkisten hankintojen pelisäännöt tilaajan näkökulmasta.

Kouluttaja

Asiantuntija, varatuomari Annamari Kontio, PTCServices Oy
Kouluttajan erityisosaamista ovat sopimusoikeus ja IT-hankinnat. Hän on ollut mukana kirjoittamassa kirjoja Yrityksen hankintaopas ja Julkisten hankintojen käsikirja.

Sisältö

Tarjoajien valinta rajoitetussa menettelyssä

 • Case-esimerkki tarjoajien valintaperusteista ja valinnan toteuttamisesta

Ryhmittymä tarjoajana

Alihankkijoiden arvioiminen julkisten hankintojen tarjouskilpailussa

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Julkisten hankintojen periaatteet
 • Vähimmäisvaatimusten laatiminen – mitä otettava huomioon

Tarjouspyynnön täsmentäminen

 • Missä tilanteissa tarjouspyyntöä voidaan täsmentää?
 • Käytännön esimerkkejä ja tuoreinta käytäntöä

Tarjousten täsmentäminen

 • Tarjouksessa on virhe: voiko sen korjata?
 • Erilaisia esimerkkitilanteita: virhe hintalomakkeella, puute laatuvertailuun vaikuttavissa asioissa, tulkinnallisuus vähimmäisvaatimusten täyttymisessä

Vertailuperusteiden asettaminen oikeuskäytännön valossa

 • Vertailuperusteita koskeva sääntely
 • Yrityksen referenssit vertailuperusteina
 • Henkilöstön referenssit ja osaaminen vertailuperusteena
 • Toimittajan vaihtamisesta aiheutuvien kustannusten huomioiminen tarjousvertailussa
 • Omien kokemusten huomioiminen
 • Oikeuskäytäntöä vertailuperusteiden käyttämisestä

Tarjousten vertailu käytännössä

 • Hintavertailu käytännössä: miten hintakori rakennetaan, pitääkö kaikkia hintoja vertailla, miten optioita vertaillaan, esimerkki hintavertailun laskukaavasta
 • Esimerkkejä laatuvertailuista: laadun pisteytys ja pisteiden painottaminen, esimerkkejä sanallisten vertailujen tekemisestä
 • Perusteluvelvollisuus suhteessa liikesalaisuuksien suojaan:
  • Miten perustella vertailua, jos tarjous on merkitty kokonaan liikesalaisuudeksio
  • Yksikköhintojen ilmoittaminen liikesalaisuudeksi

 

Hinta

210 € Oulu / 200 € Kuusamo / 190 € Raahe, Pyhäjärvi, Ylivieska sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

24.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan, jos ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun ja Raahen toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi