Julkisten hankintojen syventävä kurssi (etäkoulutus)

Syvennä osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutusprosessista! Tällä kurssilla käymme läpi tarjoajien valintaan, tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuteen ja vertailuperusteisiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Aika ja paikka

Ti–ke 9.–10.11.2021 klo 9.00–12.00 verkko, tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka hallitsevat hankintaprosessin perusteet ja haluavat syventää osaamistaan. Asiat käsitellään enimmäkseen hankintayksikön näkökulmasta. Kurssi on silti hyödyllinen myös tarjoajille, jotka haluavat ymmärtää julkisten hankintojen pelisäännöt tilaajan näkökulmasta.

Kouluttaja

HTM Jari Nieminen ja HTM Uttrang Simola, PTCServices Oy

Jari Nieminen

Uttrang Simola

Sisältö

1. koulutuspäivä 9.11.21 klo 9.00–12.00

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Tarjoajien valinta ja osallistumishakemusten vertailu

 • Case-esimerkki tarjoajien valinta- ja vertailuperusteista ja valinnan toteuttamisesta

Ryhmittymä tarjoajana

Alihankkijoiden arvioiminen julkisten hankintojen tarjouskilpailussa

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Julkisten hankintojen periaatteet
 • Vähimmäisvaatimusten laatiminen – mitä otettava huomioon

2. koulutuspäivä 10.11.21. klo 9.00–12.00
Tilaisuuden avaus ja tavoitteet
Tarjouspyynnön täsmentäminen

 • Missä tilanteissa tarjouspyyntöä voidaan täsmentää?
 • Käytännön esimerkkejä ja tuoreinta oikeuskäytäntöä

Tarjousten täsmentäminen

 • Tarjouksessa on virhe: voiko sen korjata?
 • Erilaisia esimerkkitilanteita: virhe hintalomakkeella, puute laatuvertailuun vaikuttavissa asioissa, tulkinnallisuus vähimmäisvaatimusten täyttymisessä

Tarjousten vertailu käytännössä

 • Vertailuperusteita koskeva sääntely
 • Vertailu käytännössä
 • Hintakorin rakentaminen
 • Esimerkkejä vertailuperusteista

 

Hinta

190 € sisältäen materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

21.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru