Julkisten palvelujen muotoilu 4 op (LY) - UPAMU1005

02.04.2022–07.05.2022 Oulu

Aika ja paikka

La 2.4., ke 13.4., ke 20.4., ke 27.4. ja la 7.5.22, la klo 9.00-16.00, ke klo 17.00-20.15 (28 t)

Etäopetuksena

Kouluttaja

VTM Silja Huttunen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
- soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Sisältö

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestön edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot
Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
  • Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
  • Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
  • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.