Kanban-ohjaustaulun käyttö asiantuntijatyön ohjaamisessa (etäkoulutus)

Asiantuntijatyö on tänä päivänä hyvin pirstaleista “multitaskingia” ja usein on hyvin vaikea ennustaa asiakkaalle, koska hänen toimeksiantonsa valmistuu tarkalleen. Kanban-taulutekniikka joko fyysisenä valkotaulua soveltaen tai nykyisin lukuisia virtuaalisia sovelluksia käyttäen on tullut tietotyön leaniin yhdeksi työnsuunnittelua edistäväksi ja työkuorman hallintaa ohjaavaksi työkaluksi. Tekniikkaa voi soveltaa tuotekehitykseen, markkinointiin, tapahtumajärjestelyihin, auditointitehtävien hallintaan jne.

Aika ja paikka

Ke 26.5.2021 klo 9.00–15.30 verkossa

Voit osallistua etänä omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Tietotyötä, tuotekehitystä, markkinointia, myyntiä ja erilaisia sopimuksia tekevät, tapahtumien järjestäjät, ohjelmistoprojektien projektipäälliköt, toimittaja-auditointien hallinnoijat, oman työnsä kehittämisestä kiinnostuneet

Kouluttaja

DI Jussi Moisio, Quality for Results Oy
Kouluttaja on toiminut laadunvalvontatulosten analysoinnissa yli 12 vuotta, johtamisjärjestelmien sopimuspääarvioijana yli 25 vuotta ja 20 vuotta laatu-, ympäristö-, turvallisuusjärjestelmien kouluttajana ja konsulttina, prosessien mallintamisessa, Lean-menetelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisukouluttajana.


Tavoitteet

Osallistujat

  • tunnistavat oman työnsä hallinnan kipupisteet
  • osaavat laatia oman työnsä tai tiiminsä työn hallintaan ja ennustettavuuden parantamiseen ns. Kanban-ohjaustaulun sovellettavine pelisääntöineen
  • oppivat tehtävien priorisoinnin periaatteet
  • oppivat ohjaustaulun päiväkokouksen hallinnan keinot
  • saavat opastuksen yleisimpien virtuaalisten ohjaustaulujen ominaisuuksiin

Sisältö

Johdon rooli asiantuntijatyön hallinnassa ja ennustettavuuden hallinnassa

  • Kanbanin taustaa tuotannossa, ohjelmistokehityksessä ja asiantuntijatyön ohjauksessa

Kanban-taulun käytön aloittaminen

Kanban-tauluohjauksen hyötyjä

Kanban-taulun rakenne, eri osioiden opasteet / pelisäännöt

Esimerkkejä erilaisista Kanban taulurakenteista ja harjoitteita

Päiväkokouksen rooli ja sisältö

  • Harjoitteena päiväkokouksen toteutus ryhmien tauluilla

Virtuaaliset, yleisimmät Kanban-taulusovellukset ja niiden pääpiirteet

  • Jira, LeanKit, Trello, Monday.com ja Office 365 Planner

Kanban-ohjaustaulutoiminnan itsearviointi ja kehittäminen säännöllisin kokouksin

Miten jatkaa tästä

Hinta

190 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

10.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru