Kansainvälisyys terveydenhuollossa 5 op (OY) - ay351213P

Aika ja paikka

6.4.-23.5.2021, toteutus verkkokurssina

Aloituswebinaari: ti 6.4. klo 16.30-19.30
Väliwebinaari: ti 27.4. klo 16.30-19.00
Päätöswebinaari: to 20.5.2021 klo 16.30-20.00

Kouluttaja

TtM Krista Hylkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•    tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden sekä globalisaation merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa
•    tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuteen, globalisaatioon sekä kulttuuriseen osaamiseen liittyviä käsitteitä
•    tunnistaa lainsäädännön vaikutukset kulttuurisen osaamisen taustalla
•    nimeää kansainvälisesti vaikuttavia terveysjärjestöjä ja selittää niiden toimintaperiaatteita
•    analysoida kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamisen merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
•    selittää kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa ja osaa seurata terveysalan kehitystä kansainvälisesti.
•    selittää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa.

Sisältö

Keskeiset kansainvälisyyteen ja kulttuuriosaamiseen liittyvät käsitteet, kansainvälinen liikkuvuus, kulttuurisen osaamisen malli, monikulttuurisuus ja eettisyys terveydenhuollossa, kulttuuriset erot, kulttuuriosaamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja tulevaisuuden näkymät.

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Toteutustavat

Opintojaksoon sisältyy osallistumista edellyttävä webinaari 5h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen ohjatussa verkko-oppimisympäristössä sekä itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät 126h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaali

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen etäopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Hinta

98 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru