Kanta kuntoon -webinaarisarja

15.03.2023–12.10.2023 Verkossa

Miksi osallistua Kanta kuntoon- koulutuskokonaisuuteen?

Tulevaisuudessa tavoitteena on entistä tietoturvallisempi asiakas- ja potilastyö. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tulevaisuudessa tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat, ja tämä on velvoite kaikilla palveluntuottajilla. Terveydenhuollon puolella yksityiset organisaatiot ovat liittyneet kanta-palveluiden käyttäjiksi enenevissä määrin vuodesta 2015. Asiakastietolain voimaantulo 1.11.2021 toi velvoitteen Kanta-palveluiden käyttöönotolle myös sosiaalihuollon palveluntuottajien osalta ja Kantaan onkin liityttävä viimeistään 1.9.2024. Tämä tarkoittaa sitä, että lähitulevaisuudessa yksityisten ja julkisten palveluntuottajien on haettava Kanta-palvelu -asiakkuutta, otettava Kanta-palvelu käyttöön ja siirrettävä tehdyt kirjaukset käyttöönoton jälkeen sosiaalihuollon asiakastieto- tai potilastietoarkistoon.

Lähitulevaisuudessa kaikkien sote-alalla toimivien on liityttävä Kanta-palvelu -asiakkaiksi, ja osa tätä liittymisprosessia on myös kouluttautuminen tietosuojan, tietoturvan, Kanta-palvelu rakenteen ja kirjaamiskäytäntöjen osalta. Tämä webinaarisarja niputtaa yhteen keskeisimmät vaatimukset Kanta-palveluun liittyvän täydennyskouluttautumisen osalta. Näin varmistat sekä oman että henkilöstösi osaamisen yhden opintokokonaisuuden avulla.

Aika

15.3.–12.10.2023

Paikka

Etänä verkossa

Kenelle

Yksityisille ja julkisille sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajille

Hinta

80 € / webinaari

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

15.3.–12.10.2023 (viisi puolen päivän webinaaria)

Koulutus toteutetaan etäopetuksena Zoom-palvelussa.

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

Koulutuskokonaisuus sisältää viisi iltapäivän mittaista webinaaria, joista voit valita yksittäisiä tai koko sarjan.

Asiakastietolaki, lain vaatimukset ja perusteet
Avainkohdat palveluntuottajille hyvinvointialuelainsäädännöstä ja sote-alan tiedonhallintauudistuksesta
Ke 15.3.2023 klo 12.00–15.00


Asiakastietolaki on laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lain mukaisesti kanta-arkistoon tallennetaan jatkossa terveydenhuollon potilastietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja ja kansalaisten hyvinvointitietoja.

Koulutus kokoaa yhteen asiakastietolain keskeisimmät vaatimukset ja periaatteet, jotka koskevat jokaista sote-alalla työskentelevää ja palveluita tuottavaa.

Sote-uudistuksen mukanaan tuoma tiedonhallinta- ja asiakastietolaki tulee yhteensovittaa tulevaisuudessa sote-palveluiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
- sosiaalihuollon Kanta-palvelujen hyödyntämistä jatkossa hyvinvointialueella
- palvelujen uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä, esim. hyvinvointitietojen osalta
- rekisterinpidon siirtymistä hyvinvointialueille ja näiden vaikutuksia esimerkiksi asiakastietojen luovutuksiin
- tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja asiakastiedontiedon siirtymistä, huolimatta hyvinvointialueiden erilaisista lähtökohdista

Kanta-palvelun perusteet
Ke 19.4.2023 klo 12.00–15.00


Koulutus lisää tietoa Kanta-palveluiden rakenteesta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja palveluntuottajia ja henkilöstöä koskevista keskeisistä vaatimuksista. Koulutus luo henkilöstölle hyvän yleiskuva siitä, mitä kanta-palvelu tarkoittaa, miten viestinvälitysmekanismit Kanta-palveluissa toimivat, millainen oma rooli voi olla suhteessa Kanta-palveluihin, ja mitä eri vaiheita Kanta-palveluiden käyttöönottoon sisältyy.

Tämän koulutuksen avulla vastaat Kanta-palvelun käyttöön ja asiakkuuteen liittyvästä osaamisen päivittämisestä Kanta-palveluiden osalta työntekijän ja yrittäjän näkökulmasta.

Sote-alan tietosuojan ja tietoturvan perusteet
Ke 10.5.2023 klo 12.00–15.00


Koulutuksen avulla varmistat ja päivität oman ja henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen alati muuttuvan lainsäädännön, toimialaa koskevien viranomaisvaatimusten, Kanta-palveluun kytkeytyvien vaatimusten ja tietosuojakäytäntöjen osalta.

Koulutuksessa keskitytään seuraaviin teemoihin:
- Keskeinen tietosuojalainsäädäntö mm. henkilötietojen käsittely
- Arjen hyvät tietosuojakäytännöt
- Tietosuojariskit ja kyberuhat
- Kanta-palvelu ja tietoturva

Kirjaamisen perusteet ja määrämuodot sosiaalialalla
To 21.9.2023 klo 12.00–15.00


Tämän koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön ja yrittäjän osaamista sosiaalihuollon määrämuotoisen kirjaamisen, kirjaamiskäytäntöjen, kielisyyden ja kirjaamiseen liittyvien muutoksien ja vaatimuksien osalta. Koulutuksessa käydään läpi myös sitä, mitä kirjaaminen moniammatillisessa yhteistyössä tarkoittaa käytännössä ja miten tämä lisääntyy Kanta-palveluun liittymisen myötä. Mikä on kenenkin rooli kirjaamisissa nyt ja tulevaisuudessa?

Viranomaisvalvonta ja valvonnan painopisteet
To 12.10.2023 klo 12.00–15.00


Sote-alan toimintaan liittyy oleellisesti viranomaisvalvonta ja palveluntuottajiin sekä heidän henkilöstöönsä koskevat vaatimukset, joiden toteutumista viranomaiset valvovat. Koulutuksen tavoitteena on avata viranomaisvaatimuksia, jotka liittyvät nimenomaisesti Kanta-palveluihin liittyvään valvontaan erityisesti tietosuoja ja tietoturvavaatimusten osalta. Tässä keskiössä on tietoturvasuunnitelma, jonka vaatimuksien konkretisoiminen henkilöstölle on erityisen tärkeää, jotta vaatimukset jalkautuvat käytännöiksi.

Hinta

80 € / webinaari sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

Webinaari 1 (15.3.23): 27.2.23 mennessä
Webinaari 2 (19.4.23): 3.4.23 mennessä
Webinaari 3 (10.5.23): 24.4.23 mennessä
Webinaari 4 (21.9.23): 4.9.23 mennessä VIELÄ EHDIT MUKAAN!
Webinaari 5 (12.10.23): 25.9.23 mennessä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.