Kanta kuntoon | Terveydenhuollon kirjaaminen 15.5.

15.05.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ke 15.5.24 klo 12.00–15.00 etänä verkossa

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen tai sairaanhoitaja AMK, TtM, väitöskirjatutkija Marjut Jokela

Sisältö

Kanta-palvelu on tuonut mukanaan erilaisia vaatimuksia kirjaajille. Käytännössä Kanta-palveluja käyttävien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee hallita rakenteisen kirjaamisen perusteet ja kansalliset toimintamallit ja -tavat.

Terveydenhuollon ammattilaisten on Kanta-palveluita käyttäessään kirjattava ja tallennettava laaditut kirjaukset yhteisten etukäteen sovittujen rakenteiden avulla.

Tässä koulutuksessa keskitymme esimerkiksi terveydenhuollon kansallisiin toimintatapoihin ja malleihin. Näihin kuuluvat esimerkiksi:

  • yhtenäiset kirjaamisen käytännöt ja rakenteet
  • tietojen käytön ja luovuttamisen periaatteet
  • Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa

Koulutuksessa sivutaan myös työyhteisön yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä, kielisyyden merkitystä kirjaamisissa ja kirjaamisten laatua.

Hinta

80 € / osallistuja / webinaari sisältäen sähköisen materiaalin

Alennushinnat ryhmille:

  • 3–5 osallistujaa samasta työyksiköstä, hinta 60 € / osallistuja / webinaari
  • vähintään 6 osallistujaa samasta työyksiköstä, hinta 50 € / osallistuja / webinaari

Ilmoittaudu

29.4. mennessä Kanta kuntoon -opintokokonaisuuden pääsivun kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.