Kasvatus- ja sivistysteoria 5 op (OY)

01.09.2022–09.10.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika:01.09.–09.10.2022

 • Luennot: to 01.09., pe 02.09. ke 07.09., ma 12.09. sali L9, ti 13.09.2022 sali PR101, klo 17–21; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt35/

 • Kurssiesseen palautus Moodleen su 9.10.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Ari Kivelä

Tutor: Johanna Linnilä (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Tavoitteet

Huom: Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa tällä (ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet) kurssilla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteet ja -käsitteet, sekä

 • tunnistaa niiden vaikutuksen modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellis-teoreettiseen rakentumiseen.

 • on omaksunut käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.

Sisältö

 • Kurssilla perehdytään modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin, sekä

 • tarkastellaan niiden vaikutusta modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellisteoreettiseen rakentumiseen.

 • Lisäksi pyritään omaksumaan käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.

Suoritustapa

 • Luentoa (22t), itsenäistä työskentelyä (113t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Mollenhauer, K. (2014). Forgotten Connections: On Culture and Upbringing.

 • kaksi seuraavista:

  • Siljander, P. (toim.) (1997). Kasvatus ja sosialisaatio.
  • Siljander, P. (toim.) (2000). Kasvatus ja sivistys.
  • Kivelä, A. & Sutinen A. (toim.). 2009. Teoria ja traditio

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Huomioitavaa

Tämän kurssin voi suorittaa myös joustavan aikataulun mukaisesti. Tällöin luennot opiskellaan tallenteilta. Essee tulee palauttaa kuluvan lukuvuoden aikana. https://aykt.edu.oulu.fi/ohjeita-ja-tietoja/joustava-aikataulu  

Hinta

100 €