Kasvatus- ja sivistysteoria 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika:01.09.–09.10.2022

 • Luennot: to 01.09., pe 02.09. ke 07.09., ma 12.09. sali L9, ti 13.09.2022 sali PR101, klo 17–21; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt35/

 • Kurssiesseen palautus Moodleen su 9.10.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Ari Kivelä

Tutor: Johanna Linnilä (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Tavoitteet

Huom: Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa tällä (ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet) kurssilla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteet ja -käsitteet, sekä

 • tunnistaa niiden vaikutuksen modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellis-teoreettiseen rakentumiseen.

 • on omaksunut käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.

Sisältö

 • Kurssilla perehdytään modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin, sekä

 • tarkastellaan niiden vaikutusta modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellisteoreettiseen rakentumiseen.

 • Lisäksi pyritään omaksumaan käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle.

Suoritustapa

 • Luentoa (22t), itsenäistä työskentelyä (113t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Mollenhauer, K. (2014). Forgotten Connections: On Culture and Upbringing.

 • kaksi seuraavista:

  • Siljander, P. (toim.) (1997). Kasvatus ja sosialisaatio.
  • Siljander, P. (toim.) (2000). Kasvatus ja sivistys.
  • Kivelä, A. & Sutinen A. (toim.). 2009. Teoria ja traditio

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Huomioitavaa

Tämän kurssin voi suorittaa myös joustavan aikataulun mukaisesti. Tällöin luennot opiskellaan tallenteilta. Essee tulee palauttaa kuluvan lukuvuoden aikana. https://aykt.edu.oulu.fi/ohjeita-ja-tietoja/joustava-aikataulu  

Hinta

100€

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 €.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru