Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY)

Aika ja paikka

Etäluennot:  ke 04.09., ke 18.09., to 19.09.2019 klo 17-20 (Zoom-etäyhteydellä)
- Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 04.10.2019 mennessä
- Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 05.10. - su 13.10.2019
- Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 10.11.2019
mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Eetu Pikkarainen

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): KM  Ilona Hakalin

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

 • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet

 • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja

 • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen

 • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö

 • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin

 • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat

 • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

 • Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.
  Sähköistä materiaalia.

   

Suoritustapa  

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)
 • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

 

Huomioitavaa

Huom: Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja!

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €)

Raahe: 100 €