Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY) - AY410084P

Aika ja paikka

Kurssiaika 01.09. – 06.11.2022

 • Luennot: to 01.09., to 08.09., pe 09.09.2022 , klo 17–20; sali L10; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 30.9.2022 mennessä

 • Verkkoseminaari (10 t) Moodlessa la 01.10. – su 09.10.2022

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 6.11.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Eetu Pikkarainen 

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

 • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet

 • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja

 • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen

 • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö

 • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
 • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat
 • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)

 • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)

Arvostelu

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Huomioitavaa

Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi ja joko se tai Johdatus kasvatustieteen perusteisiin 2 op kurssi on opiskeltava ennen muita kursseja!
Yllä mainitun verkkoseminaarin voi korvata suorittamalla omatoimisesti kurssin
Johdatus kasvatustieteen perusteisiin. 

Hinta

100€

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru