Kasvatustiede 25 op (OY)

Aika ja paikka

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon  ja Raahen toimipaikassa.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus keskiviikkona 28.08.2019 klo 18-19
Kuusamossa: Kuusamon lukio
Raahessa: Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, C-rakennus, Luokka C129. Infotilaisuudessa otetaan vielä ilmoittautumisia.

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Kasvu, kehitys, oppiminen 5 op (OY)
  • Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY)
  • Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 5 op (OY)
  • Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY)
  • Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY)

Hinta

Kuusamo: 400 € (Hinta kuusamolaisille 300 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kasvatustiede 25 op -kokonaisuudessa 100 €:lla)
Raahe: 400 €

Hinnat sisältävät myös Oulun yliopiston perimän avoimien opintojen rekisteröintimaksun.

Ilmoittautuminen

25.8.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon tai Raahen toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja:

Kuusamossa: Koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, 0400 175 657 hanne.palosaari@kuusamo.fi

Raahessa: Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen, 044 465 2204, jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru