Kasvatustiede 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.8.2020 klo 18.00-19.00.
Paikkatiedot tarkentuvat myöhemmin.

Kirjastonkäytön opetus 1
to 27.08.2020 klo 17-19
Linnanmaa, Tiedekirjasto Pegasuksen mikroluokka, PK 251, 2.krs / Zoom-etäyhteys
Tilaisuus on seurattavissa Zoom-etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/my/aykt25
Koulutukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla: avoin.kirjastopalvelut@oulu.fi
Koulutustilaisuuksien 1 ja 2 sisältö on sama, joten vain toiseen tilaisuuteen osallistuminen riittää. Koulutuksen sisältö:
- kirjaston palveluiden esittely ja tutustuminen kokoelmiin
- OULA-tietokannan käytön opetus
- omien lainaustietojen seuranta

Kirjastonkäytön opetus 2
to 10.09.2020 klo 17-19
Linnanmaa, Tiedekirjasto Pegasuksen mikroluokka, PK 251, 2.krs
Koulutukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla: avoin.kirjastopalvelut@oulu.fi
Koulutustilaisuuksien 1 ja 2 sisältö on sama, joten vain toiseen tilaisuuteen osallistuminen riittää. Koulutuksen sisältö:
- kirjaston palveluiden esittely ja tutustuminen kokoelmiin
- OULA-tietokannan käytön opetus
- omien lainaustietojen seuranta

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY) - ay410084P
  • Kasvu, kehitys, oppiminen 5 op (OY) - ay410085P
  • Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 5 op (OY) - ay410087P
  • Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY) - ay410086P
  • Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY) - ay410088P

Hinta

Kuusamo: 400 €
​​​​​​​Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi.​​​​​​​
Pyhäjärvi: 400 €
Raahe: 400 €
Ylivieska: 400 €

Opinnot laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella.

Ilmoittautuminen

21.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari,
0400 175 657,
hanne.palosaari@kuusamo.fi

Opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö Minna Saharinen,
040 775 6931,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Opinnot Raahessa:
koulutussuunnittelija Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru