Kasvatustiede 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.8.2020 klo 18.00-19.00.
Paikkatiedot tarkentuvat myöhemmin.

Kirjastonkäytön opetus 1
to 27.08.2020 klo 17-19
Linnanmaa, Tiedekirjasto Pegasuksen mikroluokka, PK 251, 2.krs / Zoom-etäyhteys
Tilaisuus on seurattavissa Zoom-etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/my/aykt25
Koulutukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla: avoin.kirjastopalvelut@oulu.fi
Koulutustilaisuuksien 1 ja 2 sisältö on sama, joten vain toiseen tilaisuuteen osallistuminen riittää. Koulutuksen sisältö:
- kirjaston palveluiden esittely ja tutustuminen kokoelmiin
- OULA-tietokannan käytön opetus
- omien lainaustietojen seuranta

Kirjastonkäytön opetus 2
to 10.09.2020 klo 17-19
Linnanmaa, Tiedekirjasto Pegasuksen mikroluokka, PK 251, 2.krs
Koulutukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla: avoin.kirjastopalvelut@oulu.fi
Koulutustilaisuuksien 1 ja 2 sisältö on sama, joten vain toiseen tilaisuuteen osallistuminen riittää. Koulutuksen sisältö:
- kirjaston palveluiden esittely ja tutustuminen kokoelmiin
- OULA-tietokannan käytön opetus
- omien lainaustietojen seuranta

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kuusamo: 400 €
​​​​​​​Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi.​​​​​​​
Pyhäjärvi: 400 €
Raahe: 400 €
Ylivieska: 400 €

Opinnot laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella.

Ilmoittautuminen

21.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari,
0400 175 657,
hanne.palosaari@kuusamo.fi

Opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö Minna Saharinen,
040 775 6931,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Opinnot Raahessa:
koulutussuunnittelija Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi