Kasvatustiede 25 op (OY)

Aika ja paikka

Opinnot alkavat toukokuussa 2022 (Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi).

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja.

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon (avoimen väylä).
Voit tulla hyväksytyksi jos olet suorittanut vähintään 25 op:n (15 ov:n) laajuiset perusopinnot kasvatustieteellisessä oppiaineessa ja vähintään 25 op:n (15 ov:n) laajuiset perusopinnot jossakin muussa yliopistollisessa opintokokonaisuudessa.

Lisätietoa:
https://www.oulu.fi/fi/joy/avoimen-vayla

Huom! Avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet vuodelle 2023 julkaistaan myöhemmin.

 

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

25.4.2022 mennessä

Opinnot toteutuvat, voit ilmoittautua mukaan ke 11.5. saakka.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (25.4.2022) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru