Kasvatustiede, perusopinnot 25 op (OY)

23.05.2023–31.12.2023 Verkossa

Aika

Kesä 2023. Opinnot alkavat 23.5.2023 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssilla.

Paikka

Verkossa

Kenelle

Avoinna kaikille

Ilmoittautuminen

2.5.2023 mennessä

Hinta

375 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2207

Aika ja paikka

Opinnot alkavat toukokuussa 2023 (Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi).

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja.

Opintoihin sisältyvien kurssien opetus järjestetään touko-kesäkuussa ja elokuussa.

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon (avoimen väylä).

Lisätietoa:
https://www.oulu.fi/fi/joy/avoimen-vayla

Huom! Avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet vuodelle 2024 julkaistaan myöhemmin.

 

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

2.5.2023 mennessä

Ilmoittautuminen avataan tietojen tarkennuttua

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (25.4.2022) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.