Kasvatustiede 25 op (OY) (etäopinnot)

25.08.2021-30.06.2022 Kuusamo

Aika ja paikka

25.8.2021 - 30.6.2022

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Perus- ja aineopintojen yhteinen infotilaisuus järjestetään ke 25.8.2021 klo 18 - 19 etäyhteydellä. Linkki etäyhteyteen on https://oulu.zoom.us/my/aykt25

Infotilaisuuteen voi osallistua vaikka ei vielä olisi ilmoittautunut, opintoihin voi ilmoittautua myös infotilaisuuden jälkeen.

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (OY)
  • Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY)
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op (OY)
  • Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY)
  • Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY)

Hinta

Kuusamo: 400 €
Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi.
Pyhäjärvi: 400 €
Raahe: 400 €
Ylivieska: 400 €

Opinnot laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella.

Ilmoittaudu

20.8.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari,
0400 175 657,
hanne.palosaari@kuusamo.fi

Opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö Minna Saharinen,
040 775 6931,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Opinnot Raahessa:
koulutussuunnittelija Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi