Kasvatustiede 35 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

25.8.2021 - 30.6.2022

Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Perus- ja aineopintojen yhteinen infotilaisuus järjestetään ke 25.8.2021 klo 18 - 19 etäyhteydellä. Linkki etäyhteyteen on https://oulu.zoom.us/my/aykt25

Infotilaisuuteen voi osallistua vaikka ei vielä olisi ilmoittautunut, opintoihin voi ilmoittautua myös infotilaisuuden jälkeen.

Tavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa Kasvatus- ja sivisteoria 1 ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet -kursseilla ja lopettaa Proseminaari -kurssiin.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kuusamo: 650 €
Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi. Kaupungin tuki on 25% opintomaksusta.
Pyhäjärvi: 650 €
Ylivieska: 650 €

Opinnot laskutetaan kahdessa erässä  (syyslukukaudella ja alkukeväästä 2022).

Ilmoittautuminen

20.8.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari,
0400 175 657,
hanne.palosaari@kuusamo.fi

Opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö Minna Saharinen,
040 775 6931,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru