Kasvatustiede 35 op (OY)

Aika ja paikka

Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven ja Raahen toimipaikoissa.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.8.2020 klo 18.00-19.00.
Paikkatiedot tarkentuvat myöhemmin.

Tavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Lukuvuoden 2020-2021 opintovaatimukset vahvistuvat vasta myöhemmin, joten muutokset ovat mahdollisia. Opinnot on kuvattu tässä lukuvuoden 2019-2020 opintovaatimusten mukaisesti.

Hinta

Kuusamo: 650 € (Hinta kuusamolaisille 485 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kasvatustieteen 35 op -kokonaisuudessa 165 €:lla.)
Pyhäjärvi: 650 €
Raahe: 650 €

Ilmoittautuminen

21.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven tai Raahen toimipaikkaan.

Myös infotilaisuudessa 26.8. voi vielä ilmoittautua.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari,
0400 175 657,
hanne.palosaari@kuusamo.fi

Opinnot Pyhäjärvellä:
koulutuspäällikkö Minna Saharinen,
040 775 6931,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Opinnot Raahessa:
koulutussuunnittelija Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi