Kasvatustiede 35 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.8.2020 klo 18.00-19.00.
Paikkatiedot tarkentuvat myöhemmin.

Tavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Kasvatus- ja sivistysteoria I, 5 op (OY) - ay411004A
  • Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet, 5 op (OY) - ay411005A
  • Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op (OY) - ay407040A
  • Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op (OY) - ay407041A
  • Koulutusekonomian perusteet, 5 op (OY) - ay411008A
  • Koulutusjärjestelmät I, 5 op (OY) - ay411007A
  • Proseminaari, 5 op (OY) - ay411016A

Hinta

Kuusamo: 650 €
Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi.​​​​​​​
Pyhäjärvi: 650 €
Ylivieska: 650 €

Opinnot laskutetaan kolmessa erässä (kaksi syyslukukaudella ja yksi alkukeväästä 2021).

Ilmoittautuminen

21.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Myös infotilaisuudessa 26.8. voi vielä ilmoittautua.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari,
0400 175 657,
hanne.palosaari@kuusamo.fi

Opinnot Pyhäjärvelläja Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö Minna Saharinen,
040 775 6931,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru