Kasvatustiede, aineopinnot 35 op (OY)

Verkossa

Aika ja paikka

Lv. 2023-2024

Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus järjestetään elokuun lopulla.

Infotilaisuuteen voi osallistua vaikka ei vielä olisi ilmoittautunut, opintoihin voi ilmoittautua myös infotilaisuuden jälkeen.

Tavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa Kasvatus- ja sivisteoria ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet -kursseilla ja lopettaa Proseminaari -kurssiin.

Sisältö

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Kasvatus- ja sivistysteoria 5 op (OY)
  • Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet 5 op (OY)
  • Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia 5 op (OY)
  • Koulutussuunnittelu 5 op (OY)
  • Koulutusekonomian perusteet 5 op (OY)
  • Koulutusjärjestelmät 5 op (OY)
  • Proseminaari 5 op (OY)

Huomioitavaa

Ennen aineopintoja täytyy suorittaa perusopinnot (hyvin tiedoin, eli vähintään arvosanalla 3/5 tai hyväksytty).

Jos olet tehnyt perusopinnot muualle kuin Oulun yliopistoon, toimita kopio todistuksesta tai suoritusotteesta avoimen yliopiston toimistoon (avoin.yliopisto@oulu.fi).

Jos perusopinnot ovat yli 10 vuotta vanhat tai suppeammat kuin 15ov/25op, niin ks. hyväksilukemisesta.

Katso yleistiedot opinnoista sivuston etusivulta.

Hinta

Hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avataan, kun opintojen tiedot ovat tarkentuneet

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija
Hanne Palosaari,
hanne.palosaari@kuusamo.fi,
040 0175 657