Kasvatustiede, aineopinnot 35 op (OY)

24.08.2022–30.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

24.8.2022 - 30.6.2023

Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus keskiviikkona 24.8.2022 klo 18-19, Infotilaisuuden Zoom-etäyhteys: https://oulu.zoom.us/my/aykt25 (ks. Etäyhteysohje)

Infotilaisuuteen voi osallistua vaikka ei vielä olisi ilmoittautunut, opintoihin voi ilmoittautua myös infotilaisuuden jälkeen.

Tavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa Kasvatus- ja sivisteoria ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet -kursseilla ja lopettaa Proseminaari -kurssiin.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Ennen aineopintoja täytyy suorittaa perusopinnot (hyvin tiedoin, eli vähintään arvosanalla 3/5 tai hyväksytty).

Jos olet tehnyt perusopinnot muualle kuin Oulun yliopistoon, toimita kopio todistuksesta tai suoritusotteesta avoimen yliopiston toimistoon (avoin.yliopisto@oulu.fi).

Jos perusopinnot ovat yli 10 vuotta vanhat tai suppeammat kuin 15ov/25op, niin ks. hyväksilukemisesta.

Katso yleistiedot opinnoista sivuston etusivulta.

HUOM: Syksystä 2022 alkaen ainopintojen opetussuunnitelma muuttuu niin, että kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssit poistuvat (ne muuttuvat KK tutkinnon pakollisiksi yleisopinnoiksi) ja tilalle tulevat kurssit Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia ja Koulutussuunnittelu.

Hinta

650 €

Opinnot laskutetaan kahdessa erässä (syyslukukaudella ja alkukeväästä 2023).

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 17.8.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija
Hanne Palosaari,
hanne.palosaari@kuusamo.fi,
040 0175 657