Kasvatustiede, aineopinnot 35 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023

Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Perus- ja aineopintojen yhteinen infotilaisuus järjestetään elokuun lopulla etäyhteydellä. Tarkempi aikataulu ja linkki lisätään tälle sivulle niiden vahvistuttua.

Infotilaisuuteen voi osallistua vaikka ei vielä olisi ilmoittautunut, opintoihin voi ilmoittautua myös infotilaisuuden jälkeen.

Tavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa Kasvatus- ja sivisteoria 1 ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet -kursseilla ja lopettaa Proseminaari -kurssiin.

Aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Kasvatus- ja sivistysteoria I 5 op (OY)
Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet 5 op (OY)
Koulutusekonomian perusteet 5 op (OY)
Koulutusjärjestelmät I 5 op (OY)
Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op (OY)
Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op (OY)
Proseminaari 5 op (OY)

Hinta

Tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Tarkentuu ja avataan myöhemmin.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru