AY7020505 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op (JY)

Oulu, Kuusamo, Ylivieska

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet

Opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmäverkostosta sen kehittämisestä ja johtamisesta sekä niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä sen toimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä. 

Sisältö

Nykytilan kuvaus palvelujärjestelmistä, toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus. Yhteistyö hoito- ja palveluketjuissa. Kokonaisvastuu iäkkäästä ihmisestä. Eettiset kysymykset.

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin.