AY7020505 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op (JY)

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet

Opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmäverkostosta sen kehittämisestä ja johtamisesta sekä niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä sen toimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä. 

Sisältö

Nykytilan kuvaus palvelujärjestelmistä, toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus. Yhteistyö hoito- ja palveluketjuissa. Kokonaisvastuu iäkkäästä ihmisestä. Eettiset kysymykset.

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru