Traumaoireilun huomiointi neuropsykiatristen asiakkaiden kohtaamisessa 5 op

11.10.2023–18.12.2023 Verkossa

Tavoitteena on ymmärtää ja nähdä traumaoireilun ja nepsy-piirteiden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä löytää käytännön keinoja asiakkaan oman olon säätelyyn.

Aika

11.10. , 29.11. ja 18.12.2023 klo 9.30–15.30

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Nepsy-asiakkaiden parissa työskentelevät ammattihenkilöt

Ilmoittautuminen

20.9. mennessä

Hinta

550 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

11.10., 29.11. ja 18.12.2023 klo 9.30–15.30 verkko (Zoom), ilmoitetaan tarkemmin kutsussa (koulutuksen ajankohta on muuttunut alunperin ilmoitetusta)

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kuulokkeet ja mikrofonin sekä web-kameran.

Kohderyhmä

Nepsy-asiakkaiden parissa työskentelevät ammattihenkilöt

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat
Psykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), neuropsykiatrinen valmentaja-kouluttaja Anne Andersson
Traumapsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti Sari Pylvänäinen
Lisäksi mukana on kokemusasiantuntija

Sisältö

11.10. klo 9.30–15.30  
Inhimillinen näkökulma nepsyoireiluun arjen ja käytännön esimerkkien kautta
Psyykkisen trauman keskeisiä piirteitä ja käsitteitä
Kuntoutuksellinen näkökulma oireiluun
Lukusuositus seuraavaa päivää varten:
Peter A. Levine & Frederick Ann: Kun tiikeri herää – Trauma ja toipuminen ·
Artikkeli: https://traumaterapiakeskus.com/wp-content/uploads/2021/04/Trauma_omaan_elamantarinaan_yhdistamaton_mielen_loinen_-_Anne_Suokas.pdf

29.11. klo 9.30–15.30    
Erityisherkkyys ja / vai nepsyhaasteet?
Psyykkinen trauma kehon ja mielen tasolla
Kuinka nämä kaksi aihepiiriä voivat kohdata käytännön tasolla
Lukusuositus seuraavaa päivää varten:
Savikuja Tuula: nepsy-opas artikkeli: https://traumajadissosiaatio.fi/ehdotuksia-toipumisprosessiin/

18.12. klo 9.30–15.30    
Selviytyminen: mikä kaikki auttaa ottamaan omaa elämää ja oireilua haltuun?
Traumaoireiden vakauttaminen, oman toimijuuden lisääminen

Työskentely

Koulutus koostuu etäopetuspäivistä (3 kpl) ja kirjallisuuteen perehtymisestä. Lisäksi opiskelijat luovat oman itseohjautuvan ryhmän, jossa reflektoivat koulutukseen kuuluvat lukusuositukset.

Hinta

550 €

Ilmoittaudu

20.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.