Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020
Oulun yliopisto, Linnanmaa

Tavoitteet

Kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Sisältö

Sivuaineopinnot (25 op) voi koota seuraavista opintojaksoista (valitaan viisi):

Opetustarjonta kesällä 2019:

ay724109P Investointipäätökset 5 op (alkaa 3.6.) Kurssi on päättynyt
ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op (alkaa 31.7.) Kurssi on päättynyt
ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (alkaa 1.8.) Kurssi on päättynyt

Opetustarjonta lukuvuonna 2019-2020 (syksyllä alkava kokonaisuus):

ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op, syksy 2019 Kurssi on päättynyt
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op, syksy 2019 Kurssi on päättynyt
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op, kevät 2020
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op, kevät 2020  
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op, kevät 2020  (kurssia ei voi sisällyttää väyläopintoihin)

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Jos haluat liittää suorittamiasi kesän 2019 kursseja perusopintokokonaisuuteen, ota yhteyttä kesäyliopistoon.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 € (5 kurssia)

Yksittäisten kurssien hinnat löytyvät kurssin sivulta.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

26.8.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207