Kauppatieteet, väyläopinnot

23.07.2024–31.03.2025 Verkossa

Hae avoimen väylän kautta opiskelijaksi Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun.

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025. Opinnot alkavat kesällä 2024 (Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op ja Markkinoinnin perusteet 5 op) ja päättyvät maaliskuussa 2025 (väylähakuun mennessä).

Kaikkien kurssien opetus järjestetään etänä, osalla kursseista on tenttejä yliopiston Examissa.

Tietoa avoimen väylästä

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tätä valintatapaa kutsutaan avoimen väyläksi.

Valintaperusteet vaihtelevat yliopistoittain ja hakukohteittain. Lue ja tutustu hakukohteiden valintaperusteisiin Opintopolku.fi -palvelussa.

Tietoa avoimen väylästä löydät täältä:
https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/avoimen_vayla

Ks. Avoimen väylän kandidaattihakukohteet: Kauppatieteet

Sisältö

Väyläopintoihin kuuluu yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

-AY724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op OY
-AY724106P Markkinoinnin perusteet 5 op OY
-AY724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op OY
-AY724108P Rahoitusmarkkinat 5 op OY
-AY724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op OY
-AY724110P Taloustieteen perusteet 5 op OY
-AY724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op OY

-Korkeakoulutasoisia, alakohtaisia kieliopintoja 4 op.; toinen kotimainen kieli (vähintään B1-taso, esim. Svenska för ekonomer 4 op) tai vieras kieli (tulee olla tasoltaan alkeiskurssia korkeampi, vähintään B2-taso, esim. Business Studies for English Competence 4 op).

Kesäyliopiston tarjonnassa syksyllä 2024:
Svenska för ekonomer 4 op OY
Business Studies for English Competence 4 op OY

Valitse kielikurssi ilmoittautumislomakkeella. Huomioithan Svenska för ekonomer -kurssin lähtötasovaatimuksen (tieto kurssin nettisivulla).

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Huomaa, että kauppatieteiden avoimen väylän opinnot alkavat jo kesällä!

Osalla opintojaksoista tentti järjestetään Exam-tenttinä.

Hinta

Kauppatieteet, väyläopinnot 39 op, kokonaisuus: 585 €

Laskutus kahdessa erässä opintojen aikana.

Yksittäisten kurssien hinnat näkyvät kurssien sivuilla.

Valitessasi yksittäisiä opintojaksoja, niistä laskutetaan kurssikohtainen hinta. Mikäli päädyt suorittamaan väyläopinnot kokonaisuudessaan, tämä huomioidaan laskutuksessa, eikä paketin hinta ylitä 585 €. Jos olet suorittanut joitakin väylään kuuluvia kursseja jo aiemmin, ota yhteyttä kesäyliopistoon laskutuksen sopimiseksi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 21.7.2024 mennessä.

Huom!  Valitse ilmoittautumisen yhteydessä toinen kielikursseista (Svenska för ekonomer 4 op OY tai
Business Studies for English Competence 4 op OY). Lue kurssisivulta lähtötasovaatimus Svenska för ekonomer -kurssille.

Jos kielikurssi on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle. Lisäryhmiä alkukeväälle 2025 on tarkoitus perustaa tarpeen mukaan, jotta kaikki halukkaat saisivat paikan kielikurssilta.

Saat 1. kurssin (Kirjanpito ja tuloslaskenta) kurssikutsun ja linkin opetukseen viimeistään ma 22.7. sähköpostiisi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi