Kauppatiede, väyläopinnot

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021. Huomaa, että kauppatieteiden avoimen väylän opinnot alkavat jo kesällä.

Tiedot tarkentuvat ja ilmoittautuminen avataan alkukesällä.

Sisältö

Väyläopintoihin kuuluu yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

-ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op
-ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op
-ay724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op
-ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
-ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op
-ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op
-ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op

-Korkeakoulutasoisia, alakohtaisia kieliopintoja 4 op.; toinen kotimainen kieli (vähintään B1-taso, esim. Svenska för ekonomer 4 op) tai vieras kieli (tulee olla tasoltaan alkeiskurssia korkeampi, vähintään B2-taso, esim. Business Writing 4 op)

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kauppatiede, väyläopinnot 39 op, kokonaisuus: 585 €

Yksittäisten kurssien hinnat näkyvät kurssien sivuilla.

Valitessasi yksittäisiä opintojaksoja, niistä laskutetaan kurssikohtainen hinta. Mikäli päädyt suorittamaan väyläopinnot kokonaisuudessaan, tämä huomioidaan laskutuksessa, eikä paketin hinta ylitä 585 €. Jos olet suorittanut joitakin väylään kuuluvia kursseja jo aiemmin, ota yhteyttä kesäyliopistoon laskutuksen sopimiseksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin avataan tietojen tarkennuttua.