Kauppatiede, väyläopinnot (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021. Opinnot alkavat kesällä, ja päättyvät helmi-maaliskuussa 2021 (väylähakuun mennessä).
Huomaa, että kauppatieteiden avoimen väylän opinnot alkavat jo kesällä!

Kesän kurssien (Kirjanpito ja tuloslaskenta, Markkinoinnin perusteet) aikataulut löytyvät jo kurssien sivuilta.

Lukuvuoden 2020-2021 kurssien aikataulut tarkentuvat kesän aikana.

Tietoa avoimen väylästä

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tätä valintatapaa kutsutaan avoimen väyläksi.

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä hakeminen - valintaperusteet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.

Tietoa avoimen väylästä löydät täältä:
https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/avoimen_vayla

ks. Avoimen väylän hakukohteet: Kauppatieteet

Sisältö

Väyläopintoihin kuuluu yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

-ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op OY, alkaa 28.7.2020
-ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op OY, alkaa 3.8.2020
-ay724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op OY
-ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op OY
-ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op OY
-ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op OY
-ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op OY

-Korkeakoulutasoisia, alakohtaisia kieliopintoja 4 op.; toinen kotimainen kieli (vähintään B1-taso, esim. Svenska för ekonomer 4 op) tai vieras kieli (tulee olla tasoltaan alkeiskurssia korkeampi, vähintään B2-taso, esim. Business Writing 4 op).

Kesäyliopiston tarjonnassa:
Svenska för ekonomer 4 op OY
Business Writing 4 op OY

Valitse kielikurssi ilmoittautumislomakkeella.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kauppatiede, väyläopinnot 39 op, kokonaisuus: 585 €

Laskutus kahdessa erässä syksyn aikana.

Yksittäisten kurssien hinnat näkyvät kurssien sivuilla.

Valitessasi yksittäisiä opintojaksoja, niistä laskutetaan kurssikohtainen hinta. Mikäli päädyt suorittamaan väyläopinnot kokonaisuudessaan, tämä huomioidaan laskutuksessa, eikä paketin hinta ylitä 585 €. Jos olet suorittanut joitakin väylään kuuluvia kursseja jo aiemmin, ota yhteyttä kesäyliopistoon laskutuksen sopimiseksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 27.7.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Valitse tarjolla olevista kielikursseista toinen ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru