Kauppatiede, väyläopinnot

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Huomaa, että kauppatieteiden avoimen väylän opinnot alkavat jo kesällä.

Tietoa väyläopinnoista

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/avoimen_vayla

Vaaditut opinnot voivat olla korkeintaan 5 vuotta vanhoja ja ne eivät saa sisältyä toiseen tutkintoon. Opinnot voi suorittaa avoimina yliopisto-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa, mutta myös toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritetut opinnot huomioidaan, mikäli opintojaksot ovat sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavia. Vaadittujen opintojen lisäksi mahdollisesti muut suoritetut tutkintorakenteen mukaiset opinnot eivät vaikuta valintaan, mutta ne voidaan myöhemmin hyväksilukea tutkintoon, mikäli hakija tulee hyväksytyksi.

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ja näkyvillä opintosuoritusotteella hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijan tulee liittää opintosuoritusotteet hakemukselle hakuajan päättymiseen mennessä. Jos opinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, liitteeksi vaaditaan myös viralliset opintojaksokuvaukset.

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan suorittamien kauppatieteiden opintojaksojen aritmeettisen keskiarvon on oltava vähintään 3. Aloituspaikkoja Oulun yliopistoon kauppatieteen väylän kautta hakeville on 20. Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat pisteytetään yllä mainittujen kauppatieteiden opintojaksojen aritmeettisen keskiarvon perusteella ja asetetaan pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Sisältö

Väyläopintoihin kuuluu yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

-ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op
-ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op
-ay724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op
-ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
-ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op
-ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op
-ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op

-Korkeakoulutasoisia, alakohtaisia kieliopintoja 4 op.; toinen kotimainen kieli (vähintään B1-taso, esim. Svenska för ekonomer 4 op) tai vieras kieli (tulee olla tasoltaan alkeiskurssia korkeampi, vähintään B2-taso, esim. Business Writing 4 op).
Tarjolla:
- Svenska för ekonomer 4 op
- Business Writing 4 op

Saat kurssien tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Kauppatiede, väyläopinnot 39 op, kokonaisuus: 585 €

Yksittäisten kurssien hinnat näkyvät kurssien sivuilla.

Valitessasi yksittäisiä opintojaksoja, niistä laskutetaan kurssikohtainen hinta. Mikäli päädyt suorittamaan väyläopinnot kokonaisuudessaan, tämä huomioidaan laskutuksessa, eikä paketin hinta ylitä 585 €. Jos olet suorittanut joitakin väylään kuuluvia kursseja jo aiemmin, ota yhteyttä kesäyliopistoon laskutuksen sopimiseksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen väyläopintoihin 25.7.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.