Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op (OY)

06.09.2022–31.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023

Kaikkien kurssien opetus etänä, osalla kursseista tenttejä yliopiston Examissa.

Kokonaan etänä (luennot, tentti) voi suorittaa kurssit: Markkinoinnin perusteet, Johtajuus ja organisaatiot, Johdon laskentatoimi.

Tavoitteet

Kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Sisältö

Sivuaineopinnot (25 op) voi koota seuraavista opintojaksoista (valitaan viisi):

Opetustarjonta kesällä 2022:
Markkinoinnin perusteet 5 op
Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op

Opetustarjonta lukuvuonna 2022-2023 (syksyllä alkava kokonaisuus):

ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op (kurssia ei voi sisällyttää väyläopintoihin)

Jos haluat liittää kesällä suorittamasi kurssit (Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op ja Markkinoinnin perusteet 5 op) perusopintokokonaisuuteen, ota yhteyttä kesäyliopistoon.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opinnot voi aloittaa jo kesällä.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella
Yksittäiset opintojaksot: 98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 23.8.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syksyn kursseille on päättynyt.

Ilmoittautuminen tammikuussa alkaville kursseille (Johtajuus ja organisaatiot, Taloustieteen perusteet) on avoinna 19.12.2022 saakka. Huom! Ilmoittautuminen avattu uudelleen; voit ilmoittautua mukaan 3.1. klo 12 mennessä.

Huom! Voit yhä ilmoittautua mukaan Johdon laskentatoimi -kurssille.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207