Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Tavoitteet

Kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Sisältö

Sivuaineopinnot (25 op) voi koota seuraavista opintojaksoista (valitaan viisi):

Opetustarjonta kesällä 2020:
Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - ay724104P
Markkinoinnin perusteet 5 op (OY)- ay724106P

Opetustarjonta lukuvuonna 2020-2021 (syksyllä alkava kokonaisuus):

ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op,
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op (kurssia ei voi sisällyttää väyläopintoihin)

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Jos haluat liittää kesällä suorittamasi kurssit (Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op ja Markkinoinnin perusteet 5 op) perusopintokokonaisuuteen, ota yhteyttä kesäyliopistoon.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Rahoitusmarkkinat 5 op (OY) - ay724108P
  • Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op (OY) - ay724111P
  • Taloustieteen perusteet 5 op (OY) - ay724110P (Kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle)
  • Johtajuus ja organisaatiot 5 op (OY) - ay724102P
  • Johdon laskentatoimi 5 op (OY) - ay724105P

Huomioitavaa

Opinnot voi aloittaa jo kesällä.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 € (5 kurssia)

Yksittäisten kurssien hinnat löytyvät kurssien sivuilta.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

31.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru