Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Tavoitteet

Kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Sisältö

Sivuaineopinnot (25 op) voi koota seuraavista opintojaksoista (valitaan viisi):

Opetustarjonta kesällä 2020:
Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - ay724104P
Markkinoinnin perusteet 5 op (OY)- ay724106P

Opetustarjonta lukuvuonna 2020-2021 (syksyllä alkava kokonaisuus):

ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op,
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op (kurssia ei voi sisällyttää väyläopintoihin)

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Jos haluat liittää kesällä suorittamasi kurssit (Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op ja Markkinoinnin perusteet 5 op) perusopintokokonaisuuteen, ota yhteyttä kesäyliopistoon.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opinnot voi aloittaa jo kesällä.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 € (5 kurssia)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan tietojen tarkennuttua

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207