Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Tavoitteet

Kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Sisältö

Sivuaineopinnot (25 op) voi koota seuraavista opintojaksoista (valitaan viisi):

Opetustarjonta kesällä 2020:
Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - ay724104P
Markkinoinnin perusteet 5 op (OY)- ay724106P

Opetustarjonta lukuvuonna 2020-2021 (syksyllä alkava kokonaisuus):

ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op Ilmoittautuminen päättynyt
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op Ilmoittautuminen päättynyt
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op, Ilmoittautuminen päättynyt
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op Ilmoittautuminen päättynyt
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op (kurssia ei voi sisällyttää väyläopintoihin), kurssille voi yhä ilmoittautua

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Jos haluat liittää kesällä suorittamasi kurssit (Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op ja Markkinoinnin perusteet 5 op) perusopintokokonaisuuteen, ota yhteyttä kesäyliopistoon.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opinnot voi aloittaa jo kesällä.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 € (5 kurssia)

Yksittäisten kurssien hinnat löytyvät kurssien sivuilta.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

31.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Voit yhä ilmoittautua Johdon laskentatoimi -kurssille, muille kursseille ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207