Kehity vahvuuksilla™-ryhmävalmennus

23.11.2022-01.02.2023 Verkossa

Kehity vahvuuksilla™ on tutkittuun tietoon ja teoriaan, humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan, sekä laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva vahvuusinterventio, prosessi ja tutkimusmatka oman hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 23.11., 30.11., 7.12., 14.12.2022 , 11.1., 18.1., 25.1., 1.2.2023 klo 17.00–19.00 verkossa

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kuulokkeet ja mikrofonin sekä web-kameran. Tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa.

Kohderyhmä

Valmennus soveltuu sinulle, joka haluat oppia tuntemaan itseäsi, kehittää itseäsi, kehittyä työssäsi, vähentää työn kuormitusta, lisätä työn imua, vahvistaa voimavarojasi ja löytää suuntasi.

Kouluttaja

Minna Koivula on voimavarakeskeinen työnohjaaja STOry, hyvinvointivalmentaja, toimintaterapeutti ja VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja -mentori.

Kirsi Paldanius on ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry, positiivisen johtamisen asiantuntija, ammattipedagogi AmO ja VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja -mentori.

Sisältö

Valmennus perustuu laajan vahvuusnäkemyksen hyödyntämiselle. Valmennuksessa tarkastellaan omaa itseä ja uraa sekä tuunataan työtä kuuden vahvuuden lajin kautta:

 • luonteenvahvuudet
 • luontainen kyvykkyys; temperamentti, ajattelutaipumukset, lahjakkuus
 • kiinnostukset
 • taidot ja osaaminen
 • arvot
 • resurssit

Koulutuksessa

 • tunnistat ja osaat hyödyntää omia vahvuuksiasi ja voimavarojasi käytännössä
 • tunnistat henkilökohtaisia intressejäsi ja suuntaa työurallasi
 • opit tuunaamaan työtäsi vahvuuksien, kiinnostusten kohteiden sekä työssä kehittymisen näkökulmasta
 • vahvistat itsetuntemustasi ja yhteyttä itseesi
 • kehität vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojasi
 • opit toimimaan tarkoituksenmukaisemmin
 • huomaat hyvän itsessä ja muissa
 • opit, miten vahvuuksia voi kehittää

Toteutus

Ryhmämuotoinen verkkovalmennus (8 x 2 tuntia). Valmennukseen sisältyy kattava sähköinen materiaali jokaisesta erillisestä moduulista. Saat hyödyllistä tietoa itsestäsi, vahvuuksistasi ja persoonastasi valmennuksessa käytettävien itsearviointimittareiden ja kartoitusten avulla. Lisäksi voit syventää oppimistasi vapaaehtoisten välitehtävien avulla. Valmennuksen kokonaislaajuus on 32 t.

Katso myös Kehity vahvuuksilla™ -prosessi

Hinta

550 € sisältäen kattavan sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

4.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201