Kehityskeskusteluvalmennus esimiehille

Keskustelun tulisi auttaa työntekijää näkemään oma paikkansa ja tehtävänsä merkitys kokonaisuudessa ja samalla tuntemaan tulleensa kuulluksi yksilönä. Keskustelussa huomio kiinnitetään positiivisiin voima-varatekijöihin kuten yksilöllinen työn mielekkyys, omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Keskustelu tuo samalla esiin myös työntekijän oman vastuun osaamisensa kehittämisessä ja työhyvinvointinsa ja
terveytensä ylläpitämisessä. Luonnollisesti molemminpuolinen palaute ja tavoitteiden asettaminen ovat osa keskustelua.

Aika ja paikka

to 16.9.2021 klo 11.30-16.15

Koulutus järjestetään etäyhteydellä

Tarkemmat tiedot ja ohjeet etäyhteydestä välitetään ilmoittautuneille viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Kohderyhmä

Esimiehet eri toimialoilta, mm. varhaiskasvatus, opetus/koulutus, kulttuuri, vapaa-aika, tekninen ala

Kouluttaja

Annamaija (Maiju) Tolvila, HTM, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry ja coach (Solution Focused Coach), sertifioitu RMP Motivaatio- ja tiimivalmentaja, Firstbeat työhyvinvointivalmentaja, pedagoginen pätevyys

 

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kuvaa kehityskeskusteluiden merkityksestä johtamisessa, synnyttää motivaatio kehityskeskusteluiden käymiseen sekä antaa esimiehille käytännön työkaluja onnistuneiden kehityskeskusteluiden käymiseen.

Koulutus on vuorovaikutteinen ja osallistava. Valmennuksen lähestymistapa on ratkaisukeskeinen, jolloin asioiden käsittelyssä painotetaan mahdollisuuksia, tulevaisuutta ja keinoja asioiden eteenpäin viemiseksi ja saavuttamiseksi. Päivä pitää sisällään luentomaisia osuuksia, ryhmä- ja pohdintatehtäviä sekä käytännön harjoituksia.

Sisältö

  • Kehityskeskustelu osana esimiestyötä, yhteisten tavoitteiden asettamista ja suoriutumisen johtamista
  • Onnistuneen kehityskeskustelun elementit
  • Vuorovaikutus ja luottamuksellisen keskustelun aikaansaaminen
  • Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot

Hinta

70 €

Ilmoittautuminen

1.9.2021 mennessä

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p. 044-439 3301

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru