Kehityspsykologian perusteet 5 op(TY)

Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Syyskuu 2018

Psykonet-luennot verkossa tallenteina. Katsotaan itsenäisesti kotikoneella.

Opintoryhmätyöskentely:
Opintoryhmä kokoontuu 5 kertaa.  Ryhmässä työstetään  oppimateriaalia yhdessä tutorin kanssa. Tutorina toimii YTL Eeva Huhtala.
Aikataulu viikkotasolla:
Orientaatio opintoihin viikolla 38:
Viikko 40 opintopiiri:
Viikko 42 opintopiiri
Viikko 44 opintopiiri
Viikko 46 opintopiiri
Viikko 47 opintopiiri
Viikko 48 Tentti
Kaikki oppimateriaali tulee Turun yliopiston suunnittelija Mikko Yliseltä.

 

 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä. Opiskelija osaa myös selittää kehityspsykologisia teorioita ja kehitystyspsykologisen tutkimuksen ydinkysymyksiä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen.