Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen yksilöllisesti (etäkoulutus)

Aika ja paikka

Ti 23.3.21 klo 12.00-16.00

Koulutus toteutuu webinaarina verkossa ja siihen osallistutaan omalla laitteella. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen lähetetään osallistujille koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Kehitysvammaisten ihmisten kanssa toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Kouluttaja

Asiantuntijakouluttaja Outi Raunetvuo, Kehitysvammaliitto

Sisältö

Koulutus sisältää lyhyen katsauksen lakeihin ja ihmisoikeuksiin perustuvia eettisiä periaatteita siitä, mitä on itsemäärääminen ja mitä velvollisuuksia ja toisaalta keinoja työntekijällä on vahvistaa ja tukea yksilöllisesti henkilön omia valintoja. Koulutuksessa käsitellään osallisuuden kokemusta ja sitä, mistä se syntyy. Mitä tarkoittaa toimijuus ja miten sitä voidaan yksilöllisesti tukea sekä miten työntekijä tunnistaa itse ja toisaalta auttaa kehitysvammaisia tunnistamaan omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan sekä ottamaan niitä käyttöön.

Hinta

95 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

1.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru