Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen

Aika ja paikka

Ti 22.9.20 klo 9.00-15.00

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Kehitysvammaisten ihmisten kanssa toimivat sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset

Kouluttaja

Outi Raunetvuo, Kehitysvammaliitto

Sisältö

Koulutus sisältää lakiin  ja ihmisoikeuksiin perustuvia eettisiä periaatteita siitä, mitä on itsemäärääminen ja mitä velvollisuuksia ja toisaalta keinoja työntekijällä on vahvistaa ja tukea henkilön omia valintoja. Lisäksi perehdytään siihen, miten autamme kehitysvammaista henkilöä selviytymään haastavista tilanteista mahdollisimman vähäisellä rajoittamisella ja miten työntekijä voi toimia henkilön päätösten mukaisesti riskitilanteissa.

Erityishuoltolain rajoittamista koskevien pykälien käsittely siltä osin, kuin tarvetta ilmenee, esim ennakkotehtävän muodossa osallistujat voivat esittää kouluttajalle etukäteen kysymyksiä, joihin vastataan webinaarin aikana.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

150 € / Kuusamossa, 140 € / Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa tai omalta koneelta

Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin, Kuusamossa myös lounaan.

Ilmoittautuminen

4.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse toimipaikaksi siinä tapauksessa Kuusamo.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.