Kehon ja mielen hyvinvointia liikunnanopetukseen

04.04.2024–14.05.2024 Oulu

Miten voin edistää nuorten kehon ja mielen hyvinvointia? Käytännön harjoituksia yläkoulun ja toisen asteen liikunnanopettajille.

Aika

4.4.–14.5.2024

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Liikuntaa yläkoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opettavat henkilöt

Ilmoittautuminen

Viimeistään 24.3.2024

Hinta

350 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Torstai 4.4.24 klo 13–16
Torstai 18.4.24 klo 13-16
Keskiviikko 24.4.24 klo 13­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–16
Tiistai 14.5.24 klo 13–16 Loppulassa Sanginjoella

Koulutus järjestetään Oulun keskustassa. Viimeinen koulutuskerta järjestetään Sanginjoen luontokeskuksella Loppulassa. Tarkemmat ohjeistukset koulutuspaikoista saat kutsussa.

Kohderyhmä

Liikuntaa yläkoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opettavat henkilöt.

Tavoitteet

Koulutuksen aikana harjoitellaan käytännössä menetelmiä, joita voit hyödyntää omassa liikunnanopetuksessasi nuorten kehon ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen voit esitellä erilaisia hyvinvointia edistäviä lajeja ja liikkumisen tapoja nuorille niin, että heidän intonsa tehdä harjoituksia myös vapaa-ajallaan vahvistuu. Koulutuksessa harjoiteltavat menetelmät liittyvät esimerkiksi rentoutumiseen, kehon ja mielen yhteyteen, stressin lievittämiseen ja paremman unenlaadun edistämiseen. Käytännön harjoittelun lisäksi koulutuksessa perehdytään kehon ja mielen hyvinvoinnin merkitykseen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä harjoiteltujen menetelmien teoriataustaan.

Sisältö

Osio 1: Rentoutuksesta apua nuorten kanssa työskentelyyn, Jaana Vahtola

Monen nuoren keho ja mieli käyvät jatkuvasti ylikierroksilla. Stressikuorma uuvuttaa. Yöunet jäävät liian vähälle. Rentoutuminen on vaikeaa.
Rentoutumista voi opetella. Osiossa 1 lähestymme käytännönläheisesti ja vuorovaikutuksellisesti rentoutumista. Saat tietoa rentoutumisen keinoista ja vaikutuksista, levon ja palautumisen merkityksestä sekä stressinsietokyvystä. Keskustelemme myös nuoren itsemyötätunnosta. Teemme päivän aikana erilaisia rentoutusharjoituksia, sekä kehollisia että mielikuvaharjoitteita. Pääset itse kokemaan, miltä ohjatut hermostoa rauhoittavat ja palauttavat harjoitteet tuntuvat. Näin osaat paremmin ohjata niitä nuorille. Harjoitukset toimivat hyvin yksittäisinä, esim. jonkin toisen lajitunnin päätteeksi, tai yksittäisistä harjoituksista voit helposti rakentaa toimivan ja monipuolisen tunti- tai tuokiokokonaisuuden. Tavoitteena on, että nuori innostuisi käyttämään harjoituksia myös vapaa-ajallaan oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osio 2: Jooga-, liike-, kehotietoisuus ja läsnäolomenetelmiä, Sonja Kemppainen

Osion 2 tavoitteena on oppia erilaisia jooga-, liike- ja kehotietoisuusharjoitteita, jotka tukevat keho-mieliyhteyttä, suorituskeskeisyydestä irrottautumista ja hermoston rauhoittamista. Osion aikana käymme läpi, miten tietoisen liikkeen ja läsnäolomenetelmien avulla voidaan vahvistaa vireystilan ja autonomisen hermoston säätelyyn tarvittavia resursseja. Lisäksi harjoitamme kehotietoisuutta tietoisilla kehonliikkeillä sekä teemme läsnäoloa vahvistavia harjoituksia (BS ja AT). Koulutuskerran aikana perehdymme myös erilaisiin harjoitteisiin ja läsnäolomenetelmiin vagushermon säätelyssä (Polly Vagal -teoria sekä vagushermon toiminto pääpiirteittäin) sekä käsittelemme neurobiologian tutkittua tietoa vagushermon ja hengityksen vuorovaikutuksesta toistensa kanssa. Perehdymme hengitykseen keskeisenä fyysisenä ja psykologisena tekijänä jooga-, liike- ja kehotietoisuusharjoitteissa sekä läsnäoloa tukevana tekijänä (mm. luontainen hengitys, luontainen vatsahengitys ja syvennetty hengitys).

Osio 3: Mindfulness, hengitysharjoitukset ja kehollinen Qigong, Ari-Pekka Skarp

Osion 3 tavoitteena on oppia keinoja keskittymisen, tarkkaavaisuuden, läsnäolon ja mielenselkeyden kehittämiseen mindfulness-harjoitusten avulla. Osion aikana opimme perustietoa tarkkaavaisuuden ja tunteiden säätelyn perusmekanismeista, sekä niiden toimintaa vahvistavia harjoitteita. Koulutusosio sisältää teoriapohjaa ja sen lisäksi hyvän valikoiman erilaisia mindfulness-pohjaisia harjoituksia, joissa käytetään apuna muun muassa hengitystä, kehotietoisuutta ja kehollisia Qigong-harjoitteita. Harjoituksia voidaan tehdä paikallaan istuen, seisten sekä rauhallisessa liikkeessä.

Osio 4: Luonto hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukena, Rita Porkka

Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat nousseet mielenkiinnon kohteeksi erilaisissa tutkimuksissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tulosten mukaan voidaan kiistatta todeta, että luonto vaikuttaa postitiivisesti ihmisen psykologisiin, fyysisiin ja kognitiivisiin prosesseihin. Osiossa 4 tutustumme tutkimusten valossa edellä mainittuihin teemoihin, mutta pääosassa ovat käytännössä tehtävät harjoitteet. Saat työsalkkuusi vinkkejä erilaisiin luontoa hyödyntäviin harjoituksiin. Lihaskuntoharjoituksessa hyödynnämme metsää "kuntosalina", erilaisten koordinaatio- ja tasapainoharjoitteiden avulla lisäämme kehotuntemusta ja metsämeditaatioharjoitukset antavat varmuutta hyödyntää luontoa osana psykologista palautumista. Päivä jakaantuu alun teoriaosuuteen sekä käytännön pari- ja yksilöharjoituksiin aidossa metsäympäristössä Sanginjoen Loppulassa.

Kouluttajat

Jaana Vahtola KM, voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja, kokonaisvaltainen rentoutusohjaaja, kokonaisvaltainen lapsijoogaohjaaja, yrittäjän ammattitutkinto, jumppaohjaajan valmentajatutkinto taso 1, Vedic Art -kuvataiteen perus- ja jatkokurssi, äänimaljahoitaja, Access Bars® hoitaja, energiahoitaja, Psykokinesiologian peruskurssi, Kuumakivihieronnan kurssi, Intialainen päähieronta -kurssi, Käytännön aromaterapia kurssi, Ayurveda-kurssi, Reiki 1.

Jaana on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjä ja yrittäjä (Hyvinvointi Hellitä ja Oulun Suolahoitola). Hoitolan pyörittämisen lisäksi Jaana ohjaa monipuolisesti erilaisia rentoutustuokioita sekä koulutuksia. Aiemmin Jaana on toiminut luokanopettajana ja harrastanut monipuolisesti muun muassa yleisurheilua, teatteria ja tanssia. Jaana haluaa auttaa ihmisiä olemaan enemmän läsnä ja itselleen armollisia.
Lue lisää Jaanasta Hyvinvointi Hellitä -nettisivuilta.


Sonja Kemppainen Joogaopettaja (BYV), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), SE-traumaterapeutti (somaattinen traumaterapia), tanssi- ja ilmaisuterapeutti, fysioterapeutti, Ayurveda terapeutti, Pilatesohjaaja, Vital Coach. Lisenssikoulutuksia: NARM (The Neuro Affektiv Relationel Model I), Touch For Health I (Kinesiologia), jooga-, hengitys-, rentoutus-, mindfulness- sekä kokonaisvaltaiset keho-mieli-menetelmät, tanssi- ja liiketerapia, tarinankerronta.

Sonja on toiminut kouluttajan tehtävissä viimeiset kymmenen vuotta eri kesäyliopistoissa (Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus, Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutus, Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus) ja kouluttanut tuhansia henkilöitä kokonaisvaltaisissa koulutuksissaan menestyksekkäästi.
Lue lisää Sonjasta Yoga & Therapyn nettisivuilta.

 

Ari-Pekka Skarp Psykologi (PsM), kasvatuspsykologi (KM), teollisen johtamisen insinööri (MEng), integratiivinen psykoterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja, mindfulness-kouluttaja, joogaopettaja, tietokirjailija.

Ari-Pekka omaa pitkän kokemuksen mindfulness- ja kehotietoisuusharjoitteista sekä niiden taustalla vaikuttavista psykologisista mekanismeista. Hän on opiskellut mindfulnessia yli 20 vuoden ajan, sekä kouluttanut näitä taitoja yli 15 vuotta. Ari-Pekka yhdistää opetuksessaan psykologian ja viisausperinteiden koeteltuja oivalluksia mielen taitojen kehittämiseen. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjat Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto (2022) sekä Mielen laboratorio - tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (2019). Tutustu myös suosittuun Mielen laboratorio -podcastiin, jossa tietoisuustaitoja käsitellään monien mielenkiintoisten vieraiden kanssa.

 

Rita Porkka Ammatillinen opettaja, agrologi YAMK, ympäristösuunnittelija AMK, luontohoivaohjaaja, Nepsy-valmentaja, joogaohjaaja.

Rita on metsäpedagogi, luontohoivaohjaaja sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten ryhmien ohjaajana sekä aikuiskouluttajana. Ulkona oppiminen luontoa hyödyntäen sekä "learning by doing" ovat hänen ominta aluettaan. Kouluttajana hän on innostava ja osallistava.
Lue lisää Ritasta Naturest Oy:n nettisivuilta.

Hinta

350 €

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 24.3.2024.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.