Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen 2 op (OY) - ay694817P

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin ajalla 8.1.-19.2.2020 klo 16.45-19.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa.

Kouluttaja

FT Sini Haapala
FT Elina Niemitalo-Haapola
FM Anna-Kaisa Tolonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja käyttää erilaisia kielellisen kehityksen tukemisen menetelmiä. Lisäksi opiskelija tunnistaa erilaisia ryhmänohjauksen periaatteita.

Sisältö

Kielellisen kehityksen tukemisen menetelmien kuvaus, ryhmän ohjaamisen periaatteet.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja siihen liittyvä oheiskirjallisuus.

Suoritustapa

Ryhmätehtävä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Hinta

39 €