Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op (OY) - ay694809P

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin ajalla 25.9.-18.12.2019 klo 16.30-18.45 (opetusta ei syyslomaviikolla 43)

Pakollinen läsnäolo ryhmätöiden purkukerroilla (1. kerta marraskuussa, aika tarkentuu myöhemmin. 2. kerta 19.12.)

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FT Sini Haapala
FT Elina Niemitalo-Haapola
FM Anna-Kaisa Tolonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kielen eri osa-alueiden kehityksen etenemistä. Hän tunnistaa poikkeavan kielenkehityksen piirteet. Opiskelija osaa myös kuvata kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitykseen liittyviä piirteitä sekä tunnistaa kulttuurin ja kieliympäristön merkityksen kielen, puheen ja kommunikoinnin omaksumisessa.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kielen eri osa-alueiden kehityksen etenemistä. Hän tunnistaa poikkeavan kielenkehityksen piirteet. Opiskelija osaa myös kuvata kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitykseen liittyviä piirteitä sekä tunnistaa kulttuurin ja kieliympäristön merkityksen kielen, puheen ja kommunikoinnin omaksumisessa.

Oppimateriaali

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 65–142).

Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) (2011). Lapset kieltä käyttämässä. Lasten pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (osa I, s. 25–125).

Muu opettajan antama kirjallisuus.

Suoritustapa

Yksilö- ja ryhmätehtävä.
Luentoja 36 t.

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Hinta

117 €