Kielen kehitys ja vaihtelu 5 op (OY) - ay694938P

Aika ja paikka

Maanantaisin ajalla 16.9.-28.10.2019 klo 16.30-19.45 (ei opetusta syyslomaviikolla 43)

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla.

Kouluttaja

FM Katriina Rantala

Tavoitteet

Opiskelija tuntee suomen aseman uralilaisessa kielikunnassa, suomen alueellisen variaation pääpiirteet sekä kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Sisältö

Uralilaiset kielet, kielihistorian perusteet, suomalaisen dialektologian perusteet, kirjakielen kehityksen pääpiirteet.

Suoritustapa

Lähiopetus (luennot 24 tuntia), verkkomateriaali ja kirjallisuus, itsenäistä työskentelyä, tentti.

Tentti

Pe 22.11.2019, pe 31.1. klo 17.00-20.00. Tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston kotisivujen kautta.

Viimeinen uusintatentti siirretään myöhemmälle ajankohdalle. Kesäyliopisto ilmoittaa uudesta ajankohdasta opiskelijoille sen selvittyä.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Samaan aikaan suositellaan suoritettavan Suomen kielen rakenne-kurssi.

Oppimateriaali

Luennot, verkkomateriaali sekä lisäksi Laakso (1999): Karhunkieli (SKS) ja Häkkinen (1994): Agricolasta nykykieleen (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519.