Kielenhuolto 5 op (OY) - ay694937P

Aika ja paikka

Ajalla 7.1.-12.2.2020 seuraavasti:
-luennot: ti ja ke 7.-8.1. klo 16.30-19.45
-harjoitukset: keskiviikkoisin ajalla 15.1.-12.2.2020 klo 16.30-19.45.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Eveliina Mäntylä

Tavoitteet

Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.

Sisältö

Kielenhuollon perusteet, käsikirjat ja niiden käyttö.

Suoritustapa

Luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), itsenäistä työskentelyä, tentti.

Harjoitustunneilla on läsnäolovelvollisuus.
Kurssia ei voi suorittaa etänä.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

opintojaksot Suomen kielen rakenne ja Kielen kehitys ja vaihtelu

Tentti

Ma 17.2., ma 30.3. klo 17.00-20.00.

Viimeinen uusintatentti siirretään myöhemmälle ajankohdalle. Kesäyliopisto ilmoittaa uudesta ajankohdasta opiskelijoille sen selvittyä.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali,
Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011: Uusi kieliopas (sivut 9–96) ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus.